Byggarbetsplatser hotade av kriminalitet

Henrik Boström, affärsansvarig på Ramirents Den temporära fabriken, kan konstatera att stölder på byggarbetsplatser har blivit ett ännu större problem.

Under det senaste året har nästan hälften (47%) av de som arbetar inom byggbranschen uppgett att det har skett inbrott på deras byggarbetsplatser. En liknande andel, 42 procent, rapporterar att stölder är ett problem.

– Kriminalitet och stölder har blivit ett växande problem på byggarbetsplatser i hela landet, säger Henrik Boström, affärsansvarig på Den temporära fabriken på Ramirent.

Statistiken kommer från årets Ramirentrapport*, baserad på svar från 500 personer inom byggbranschen om säkerheten på arbetsplatsen. Novus genomförde undersökningen och garanterade att urvalet var representativt för hela branschen.

Enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ) anmäldes över 7 300 stölder och inbrott på byggarbetsplatser under 2023. Mest stjäls mindre handmaskiner, arbetsmaskiner och byggmaterial, vilket har högt värde och är lätt att sälja vidare.

För att minska risken för inbrott och stölder används åtgärder som inhängnader, låsta containrar, belysning och kameraövervakning med högtalarutrop. Att blockera utfarter med tunga maskiner gör det också svårare för gärningsmännen att föra ut varor. Trots detta är det inte alltid tillräckligt.

– Även om byggarbetsplatser är kopplade till larmbolag, hinner väktarna sällan fram innan förövarna tagit det de vill och lämnat platsen. Nästan varje byggarbetsplats jag besöker har någon gång upplevt stölder i någon form, säger Henrik Boström.

Henrik Boström pekar på att en möjlig orsak till ökningen av inbrott och stölder är att man har mindre kontroll över vilka som befinner sig på byggena. I Ramirentrapporten uppger 27 procent av de tillfrågade att det finns obehöriga på deras byggarbetsplatser, och 7 procent säger att svart arbetskraft förekommer.

– Tidigare var det vanligare att byggarbetarna arbetade med egen personal, där de kände varandra. Med mycket inhyrd personal och flera underentreprenörer har kontrollen blivit svårare.

Ramirent id-märker maskiner för att göra dem mindre attraktiva för tjuvar. Företaget hjälper också till med ID06-kontroller och behörighetskontroller för att säkerställa att rätt personer är på plats.

– Varje arbetsplats borde ha en ansvarig person som övervakar vilka som har tillträde till platsen. Att veta vilka som befinner sig på bygget och säkerställa att de har rätt utbildning och behörighet är också en säkerhetsfråga. Här kan branschen förbättras mycket, avslutar Henrik Boström.