Ombyggnation förbinder Forsåker och innerstaden

Foto: Forsåker

I sommar inleds arbetet med att omvandla Kvarnbygatan mellan Mölndals bro och Gamla torget. Gatan kommer att omstruktureras för att bli en grön och livlig stadssträcka, omgiven av bostäder, kontor och lokaler på bottenvåningarna. Dessutom kommer trafiklösningarna att förbättras med separata gång- och cykelbanor.

Renoveringen av Kvarnbygatan är en del av utvecklingen av Forsåker, som när det är färdigt kommer att vara en hel stadsdel med 3 000 bostäder och ännu fler arbetsplatser, samt nya parker, torg och restaurerade historiska byggnader vid vattnet.

- För att Forsåker ska bli en integrerad del av stadskärnan måste allt samordnas. Därför börjar vi nu arbetet med att omvandla Kvarnbygatan till en del av staden. Gatan kommer att förbinda innerstaden, Kvarnbyn och Forsåker, säger Sofia Jonsson, projektledare för Forsåker i Mölndals stad.

Återupplivad sträckning med utrymme för dynamiska kvarter

Fram till slutet av 1960-talet gick Kvarnbygatan längs Villa Korndal från där Mölndals bro nu ligger upp till Gamla torget.

- Nu återskapar vi denna sträckning och parkeringsytan utanför Villa Korndal ersätts av levande kvarter med bostäder, arbetsplatser och lokaler för verksamheter och service, säger Sebastian, projektledare på Mölndala Fastighets AB.

Det innebär bland annat att rondellen vid Mölndals bro kommer att flyttas något. Även busshållplatserna får nya placeringar vid entrén till Forsåkers Industrikärna.

Trafikpåverkan under byggnationen Målet är att Kvarnbygatan ska hållas öppen under hela byggtiden, men tillgängligheten för biltrafiken kommer att vara begränsad. Gående och cyklister kan röra sig längs ena sidan av gatan, medan busshållplatserna kommer att få tillfälliga placeringar innan de nya platserna kan tas i bruk.

- Mellan rondellen vid Mölndals bro och rondellen på Järnvägsgatan kommer gatan att stängas för biltrafik under en period när vi utför ledningsarbeten. Orangea skyltar kommer att visa vägen under omledningen, säger Sofia Jonsson.

Arbetet med att bygga om gatan och lägga ner ledningar startar sommaren 2024 och förväntas vara klart våren 2026. När detta arbete är klart planeras kvartersbyggnationen att starta. Planteringar och möblering längs Kvarnbygatan kommer att slutföras när de nya kvarteren är på plats.