Första segmentet av Fehmarnbält-tunneln färdigställt

Fehmarnbält-tunneln tar form. Det nyligen färdigställda segmentet är 217 meter långt och delas upp i nio delar, så kallade sektioner. Foto: Fehmarnbält-tunnel-projektet (Femern Link Contractors (FLC))

I Rødbyhavn, Danmark, har nu det första tunnelsegmentet för Fehmarnbält-tunneln framgångsrikt gjutits. Detta markerar en viktig milstolpe i byggandet av ett av världens mest ambitiösa infrastrukturprojekt.

Tunneln, som när den är klar kommer att förbinda Danmark och Tyskland, kommer att bestå av totalt 89 segment varav 79 är standardsegment.

Framsteg i tunnelbygget mellan Danmark och Tyskland

Det nyligen färdigställda segmentet är 217 meter långt och delas upp i nio delar, så kallade sektioner. Varje sektion är ungefär 24 meter lång och gjuts i ett stycke för att säkerställa strukturell integritet och hållbarhet.

Efter gjutningen kommer dessa första element att härda i tre till fyra veckor. För att förbereda det för nedsänkning i havet, kommer stålskottar att installeras i båda ändarna för att göra konstruktionen vatten- och lufttät. Dessutom monteras ballasttankar som ska stabilisera segmentet under själva sänkningsprocessen. Foto: Fehmarnbält-projektet

Henrik Vincentsen, VD för Femern A/S, det danska statliga bolaget bakom projektet, uttrycker sin tillfredsställelse över framstegen:

- Det är en stor bedrift att gjuta ett sådant stort byggelement. Vi är glada att se att den teknik och de arbetsprocesser vi använder fungerar väl.

Kunskapsspridning och kontinuerliga förbättringar

De erfarenheter som görs under tillverkningen av det första tunnelsegmentet samlas systematiskt för att kunna tillämpas på produktionen av de återstående segmenten. Målet är att ständigt förbättra gjutningsprocessen. Arbetet med datainsamling och ytterligare förberedelser för segmentet beräknas pågå fram till slutet av maj.

Sébastien Bliaut, ordförande i Femern Link Contractors (FLC), det internationella konsortiet som är ansvarigt för projektet, understryker projektets unikhet och ambition:

- Att gjuta ett enda tunnelsegment är en imponerande prestation, men vi har fortfarande en lång väg att gå. Ingen annanstans i världen tillverkas betonelement av denna storlek i serieproduktion. Vårt mål är att förvandla det extraordinära till rutin.

Det andra kompletta tunnelsegmentet förväntas lämna produktionslinjen i mitten av maj.

Förberedelser för nedsänkning

På den västra änden av den danska tunnelbyggarplatsen arbetar det nederländska konsortiet Fehmarnbelt Contractors (FBC) för närvarande med att ta bort en provisorisk vall vid tunnelportalen. Detta förbereder för att det första fabrikstillverkade tunnelsegmentet ska kunna sänkas ner och kopplas till det danska portalen senare under året. FBC har tidigare genomfört grävningsarbeten för den 18 kilometer långa tunnelsträckan.

Källa: LOK-Report