LKF återupptar byggandet av hyresrätter

Bild: LKF

LKFs styrelse har beslutat att investera och bygga kvarteret Smaken på Brunnshög med 92 nya hyresrätter, ett äldreboende och en vårdcentral.

b
Bild: LKF

Senaste byggstarten var i slutet av 2022. På grund av de betydande ökningar i byggkostnader och räntenivåer valde de att inte påbörja några projekt under 2023. Arbetet med att planera och förbereda fler projekt har fortsatt, så att de är redo att snabbt återuppta nyproduktionen när konjunkturen vänder och räntorna stabiliseras.

Under den senaste upphandlingen av kvarteret Smaken på Brunnshög har de märkt av en minskning av byggpriserna. Detta möjliggör återigen ekonomiskt hållbara och långsiktiga investeringar i nyproduktion.

Serneke kommer att vara totalentreprenör för projektet. De är även entreprenör för LKFs pågående byggnation Ornitologen på Väster i Lund.

– En stabilare prisbild för byggmaterial och större konkurrens bland entreprenörer förbättrar våra kalkyler och gör att vi hoppas kunna öka byggtakten igen, säger Peter Ovenlund, byggchef på LKF.

Snart kommer de att starta upphandlingen för kvarteren Råbykungen och Stenkrossen i centrala Lund. Detta större projekt innefattar 183 nya hyresrätter och lokaler för en ny förskola. 

Fakta om kvarteret Smaken

Kvarteret Smaken erbjuder en mix av olika bostadsformer och lokaler för en vårdcentral på 650 kvadratmeter. Totalt kommer det att finnas 81 hyresrätter i flerfamiljshus och radhus samt 11 servicelägenheter för LSS-boende.

På Snillegränden 2–4 kommer de, på uppdrag av Lunds kommuns vård- och omsorgsförvaltning, att bygga ett särskilt boende med totalt 60 lägenheter för ett äldreboende. Boendet kommer att ha tillgång till en takterrass med trädgård anpassad för äldre, med upphöjda växtbäddar och många sittplatser.