HSB bygger nya bostäder i Linköpings innerstad

Bild: HSBs förslag för Ellipsen 8 och 9

HSB har tilldelats mark vid Djurgårdsgatan i centrala Linköping av Linköpings kommun, vilket ger möjligheten att bygga 70 nya bostadsrättslägenheter. Planerad försäljningsstart är preliminärt planerad till 2025.

Markanvisningen inkluderar fastigheterna Ellipsen 8 och 9, strategiskt placerade längs Djurgårdsgatan vid Stolplyckan i Linköping. Denna anvisning omfattar en byggrätt på cirka 5 700 kvm bruttoarea och förväntas rymma 70 bostäder. Den nya bebyggelsen är tänkt att utvidga Linköpings innerstad och bidra till förvandlingen av Djurgårdsgatan till en livlig stadsgata.

– Vi är glada och hedrade över att Linköpings kommun har tilldelat oss mark så att vi kan delta i utvecklingen av Linköpings innerstad, säger Anders Stjärnberg, vd för HSB Östergötland.

HSB strävar efter att tillföra bostäder, kommersiella lokaler och grönytor för att skapa en varierad och tät stadsmiljö längs Djurgårdsgatan. Uppglasade entréer, lokaler med utrymme för uteserveringar och planteringar ska skapa en välkomnande och levande stadsmiljö. Lägenhetsstorlekar varierar från ett till fyra rum och kök, alla med balkonger och terrasser mot gården. De gemensamma innergårdarna kommer att utformas för social samvaro kring fruktträd och bärbuskar.

Arkitekten Liljewall har ritat husen med inspiration från den omgivande klassicistiska arkitekturen och mjuka färger. Regelbunden fönstersättning, fasader i puts och bearbetade sockelvåningar bidrar till bevarandet av Djurgårdsgatans kulturhistoriska värden och sammanhållningen i stadskärnan.

– Vi planerar ett hållbart bostadskvarter med vacker arkitektur i ett område vi verkligen tror på. Det känns fantastiskt att kunna erbjuda eftertraktade bostadsrätter i ett centralt läge, tillägger Anders.

HSB följer en tydlig hållbarhetsprofil och avser att certifiera byggnaderna enligt den svenska standarden Miljöbyggnad. Byggprocessen kommer att involvera användning av klimatvänlig betong och återanvända tegelpannor. Husen kommer att utrustas med solceller för att generera egen el. Dessutom planeras olika koncept för att främja social hållbarhet och gemenskap över generationsgränser.