Byggföretagen välkomnar räntesänkning

Fredrik Isaksson, chefekonom, Byggföretagen.

Riksbanken sänker styrräntan med 25 punkter till 3,75 procent. Detta ger en positiv signal att räntetoppen är passerad, enligt Fredrik Isaksson, chefekonom på Byggföretagen.

Isaksson noterar att det endast har gått två år sedan Riksbankens styrränta var på noll procent. Den snabba höjningen till fyra procent har avsevärt minskat efterfrågan på nya bostäder.

"Bostadsinvesteringarna har minskat på det mest dramatiska sätt vi sett sedan början av 1990-talet. Dagens beslut är därför viktigt, både för företag som planerar framtida investeringar och för hushåll som har drabbats av betydligt högre bolånekostnader," säger Isaksson.

Byggföretagen förutspår att styrräntan kommer att sjunka till tre procent innan årets slut och kommer att fortsätta minska under 2025.

"Riksbanken kommer att genomföra fler räntesänkningar under det kommande året för att förhindra att inflationen sjunker mer än önskat. Den här första sänkningen är en viktig del för att öka bostadsbyggandet, men vi bör inte sätta för stort hopp till att detta ensam kommer att vända utvecklingen på bostadsmarknaden," förklarar Isaksson.

Enligt Byggföretagens prognos kommer byggandet av 25 600 lägenheter och småhus att påbörjas år 2024, vilket kommer att öka till 30 000 år 2025.