Fokus på säkerhet - Dykteam bör bestå av fem personer

Emil Persson, Byggnads avtalssekreterare

Byggnads välkomnar den granskning av branschen som lyfter fram de allvarliga arbetsmiljöproblemen inom anläggningsdykning. Förbundet kräver att arbetslag med endast tre personer förbjuds i denna verksamhet.

Emil Persson, avtalssekreterare för Byggnads, framhåller att granskningen tydligt visar de utbredda arbetsmiljöproblemen inom anläggningsdykningen. Han menar att föreskrifterna inte är tillräckligt klara och att arbetsgivarna inte tar fullt ansvar för arbetsmiljön. Persson betonar behovet av självrannsakan från både Arbetsmiljöverket och arbetsgivarna. Han pekar på flera fall av föråldrad utrustning och kroniskt underbemanning i dyklagen, vilket han anser vara helt oacceptabelt. Persson betonar behovet av en seriös diskussion och förbättring av arbetsmiljön för dykarna.

Han understryker att arbetsgivaren alltid har ansvaret för arbetsmiljön och att man måste öka påtryckningarna för att se till att de verkligen tar detta ansvar. Ett första steg enligt Persson är att Arbetsmiljöverket klargör föreskrifterna så att dyklagen utökas till fem personer.

För att förbättra dykarnas säkerhet föreslås det att ett dyklag ska bestå av fem personer: en dykledare, en dykare, en reservdykare och en dykskötare för varje dykare i vattnet, inklusive reservdykaren.