Byggnation i områden med utökad lovplikt

Bild: Säters Kommun

"Det är fullt möjligt att genomföra byggprojekt även i områden där utökad lovplikt gäller", förklarar Alicja Roza Rasti, en byggnadsinspektör vid Miljö- och byggenheten.

"Utökad lovplikt innebär att fastighetsägare måste ansöka om tillstånd för vissa åtgärder som vanligtvis inte kräver bygglovsansökan. Det innebär dock inte att bygglov inte kan erhållas."

Skyddsbestämmelserna i dessa områden är till för att bevara deras unika karaktär. Därför måste planerade byggnationer, renoveringar och förändringar passa in i områdets karaktär.

"Vi uppmuntrar till utveckling och förändring, men nämnden måste säkerställa att åtgärderna inte ändrar områdets karaktär", förklarar Östen Stenberg, ordförande för Säters kommuns miljö- och byggnämnd.

"Även dessa områden behöver förnyelse och förbättringar, och det finns gott om möjligheter för fastighetsägare att bidra - så länge de ansöker om och erhåller bygglov."

 

Beslut om beviljande av bygglov baseras på en helhetsbedömning av de planerade yttre förändringarna.