Carin Stoeckmann omvald som förbundsordförande för Byggföretagen

Carin Stoeckmann, förbundsordförande för bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen.

Carin Stoeckmann, som är VD för Byggmästar’n i Skåne AB, har blivit omvald som förbundsordförande för bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen.

"Jag är väldigt glad och hedrad över att fortsätta leda Byggföretagen. För att kunna öka byggandet av bostäder, främja klimatomställningen och förbättra Sveriges infrastruktur och försvarsanläggningar i en tid av förhöjd säkerhetsnivå, är det viktigt att vi arbetar för att göra branschen mer attraktiv. Vi behöver fler ingångar till yrket, särskilt inom anläggningsområdet," säger Carin Stoeckmann.

Tre nya medlemmar har valts in i förbundsstyrelsen – Charlotta Nilsén från Veidekke Entreprenad AB (nyval), Leif Erlandsson från L Erlandsson Entreprenad (LEEAB) AB (nyval) och Niklas Sparw från NCC Sverige AB (kompletteringsval). Förbundsstämman har också omvalt Susanne Liljedahl från Peab AB till vice ordförande.