Ida Wulff tar över som VD för SSR

Foto: Charles Sims / Unsplash

Från den 1 maj 2024 hälsar Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund (SSR) Ida Wulff välkommen som deras nya verkställande direktör. Ida Wulff tar över rollen från Lars Anderman, som har varit förbundets ledare sedan december 2014. Ida Wulff har varit anställd på SSR sedan februari 2019 och kommer senast från en position som ekonomi- och arbetsrättsansvarig. Hon har en omfattande erfarenhet inom branschen och har tidigare arbetat som kontors- och personalchef på Sotarna i Laholm. Under sin tid på SSR har Ida visat strategiskt ledarskap och en förståelse för branschens utmaningar och möjligheter, samt en kreativ approach.

Hans Olsson, ordförande för SSR, kommenterar: "Vi är glada att hälsa Ida välkommen som vår nya VD. Hennes erfarenhet, tillsammans med hennes vision för branschens framtid, positionerar SSR starkt i en tid av snabba förändringar och nya utmaningar. Vi ser att branschen genomgår förändringar och står inför ökade utmaningar, och det känns därför extra bra att ha en kraft som Ida med oss, som kommer att leda förbundet med stort engagemang och göra oss mer moderna och offensiva."

Ida Wulff säger själv: "Att växa upp i en sotarfamilj har gett mig en djup uppskattning för vårt yrkes hantverk och dess betydelse. Under mina fem år på SSR har jag sett hur branschen utvecklats och vilka utmaningar vi står inför. Det är med stor entusiasm jag tar på mig rollen som VD för att fortsätta stärka vår bransch, både för våra medlemmar och för samhället i stort. Jag är fast besluten att bygga vidare på de starka traditioner som präglat SSR och samtidigt driva de förändringar som behövs för att möta framtidens krav."

Under Idas ledning kommer SSR att fortsätta att fokusera ännu mer på att uppnå långsiktiga upphandlingar med rimliga taxor, att verka för att sotning och brandskyddskontroll ska vara ett gemensamt uppdrag, samtidigt som förbundet ska stärka sitt arbete för att främja säkerhet och moderniserade arbetsmetoder inom branschen.