Symboliskt spadtag för Skelleftehamns skolbygge

Bild: Skellefteå Kommun

Idag deltog barn i årskurs 2 från Auraskolan i det symboliska första spadtaget för ny- och ombyggnationen av Örjansskolan i Skelleftehamn. Syftet med utbyggnaden är att möta det växande behovet av plats för fler barn i området. Genom detta projekt samlar kommunen all grundskoleverksamhet i Skelleftehamn under ett tak, med planerad inflyttning till höstterminen 2026.

Eleverna var glada när de tillsammans med politiker och tjänstepersoner från Skellefteå kommun tog det första spadtaget.

Tomas Teglund (S), ordförande i nämnden för support och lokaler, uttryckte sin glädje över att kunna stödja tillväxten i hela kommunen i denna tid av samhällsomvandling. Han påpekade att flera byggprojekt pågår i Skelleftehamn, inte bara för skolor utan även för bostäder.

Delar av skolan kommer att renoveras medan andra, såsom matsal och slöjdsalar, kommer att byggas helt nya. Två befintliga byggnader har rivits för att ge plats åt den nya skolbyggnaden, som kommer att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad silver. Detta innebär höga krav på bland annat energiförbrukning, ventilation och materialval.

Joakim Lundqvist, projektledare för Skellefteå kommun, betonade fokus på återbruk och hållbarhet i projektet. Genom att återanvända material från de rivna byggnaderna minskar projektets klimatpåverkan. Bland annat kommer fönster och dörrkarmar att återanvändas i den nya skolbyggnaden.

Förutom elever och personal från Auraskolan deltog politiker, tjänstepersoner och entreprenörer från Skellefteå kommun i evenemanget.