Vad är KMA? – Bygglet hjälper dig att reda ut vad det innebär för hantverkare!

Byggbranschen är en av de mest drabbade branscherna när det kommer till arbetsplatsolyckor. Därför tycker vi på Bygglet att det är viktigt att företag i byggbranschen har koll på sitt KMA-arbete! Det är en arbetsmiljö där man hanterar stora maskiner eller farliga färger och kemikalier. Det är inte heller ovanligt att man arbetar på hög höjd eller i trånga utrymmen. Vidare är kvalitetsarbete oerhört viktigt vid till exempel installationer av el och vatten, vilket i sin tur kan drabba tredje man om det är bristfälligt utfört.

Idag finns det därför många lagar, regler och skyldigheter att förhålla sig till och allt oftare frågar kunderna efter KMA-Planer, KMA-Handbok, KMA-policys eller KMA-mål. Men vad är egentligen KMA? Här reder vi ut begreppen!

K = Kvalitet

Lite förenklat innebär det att du måste styra upp ditt dagliga arbete för att uppfylla de krav som ställs på dig. Med krav menas krav från kunder, intressenter, leverantörer etc. Och om du jobbar med underentreprenörer eller kanske själv som underleverantör, behöver du kunna visa hur du jobbar med alla dessa delar.

Praktiskt innebär det att du behöver dokumentera ditt arbete för att visa att du uppfyller alla krav på slutleveransen, tex genom egenkontroller vid installation av el, vitvaror, eller våtrumsarbeten.

Om du behöver utföra många kontroller, brukar dessa sammanställas i en s.k. kvalitetsplan, eller som en del i en KMA-Plan.

Foto

M = Miljö

Inom byggbranschen kommer det mer och mer krav på hållbarhet och miljöanpassningar. Några exempel är hantering av överblivet byggmaterial, rivningsarbeten, eller den ökade efterfrågan på miljömärkta hus och miljömärkta material som används.

Du behöver därför beskriva hur du miljöanpassar dina byggprojekt. T ex hur du sorterar avfallet, vilken typ av kemikalier och material du köper in och hur de kan påverka energiförbrukningen både under projekten men också efter. Oftast brukar detta sammanställas i en miljöplan eller som en del i en KMA-Plan.

Men kraven stoppar inte vid projekten. Du behöver också beskriva hur ditt kontor, verkstad och fordonspark miljöanpassas och hur du arbetar för att minska ditt ekologiska fotavtryck.

A = Arbetsmiljö

Även arbetsmiljön är styrt av många lagkrav och särskilt på en byggarbetsplats. Det finns krav på att du ska kartlägga ALLA arbetsmiljörisker och arbetsmiljöplanen använder du för att beskriva riskerna på tex byggarbetsplatsen och vilka åtgärder man som företag tar för att förebygga eller undvika dem helt. I arbetsmiljöplanen ska det även finnas ordningsregler för arbetsplatsen. Här får inte heller kontorsarbetet glömmas bort! Vill du veta mer om KMA? Ladda ner vårt Whitepaper här!

bild

Vilka är Bygglet?

Bygglet gör livet enklare för Sveriges alla byggbolag Bygglet grundar sig på en väldigt enkel idé: det ska inte vara ett projekt att driva projekt. Företag inom bygg och entreprenad, oavsett om det är inom måleri, anläggning eller installation och service, ska få ägna sig åt det som de är bra på och brinner för. Därför har vi utvecklat Bygglet för att vara marknadens smidigaste projektverktyg där du kan samla allt på ett ställe och därmed spara både pengar och tid, som du kan lägga på din kärnverksamhet. Inte kund hos Bygglet än och vill veta mer om oss?

Slå oss en signal på 0770-339788 eller boka en gratis demo här så berättar vi mer om hur du får full koll på bygget och kan ta ditt företag till nästa nivå.

bild