Stigande byggstarter - Bostäder leder ökningen

Foto: James Sullivan / Unsplash

Under perioden mellan mars och april ökade byggstarterna för nya produktionsprojekt med 1,0 procent enligt Byggfaktas Byggstartsindikator. Bostadsbyggandet ökade med 1,4 procent medan övrigt byggande ökade med 0,8 procent. Under de senaste tolv månaderna har Byggstartsindikatorn stigit med 3,7 procent. Bostadsindikatorn har ökat med 10 procent medan indikatorn för övrigt byggande har ökat med 1 procent.

Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator ger en uppfattning om utvecklingen av nybyggnationen inom bostadssektorn och övriga fastighetssektorer. Indikatorn tas fram genom en analys av data från Byggfaktas byggprojektdatabas och baseras på uppskattade byggkostnader för de projekt som har påbörjats. Eftersom indikatorerna publiceras snabbt efter att data samlats in ger de en tidig inblick i byggkonjunkturen som annars inte skulle vara tillgänglig förrän flera månader senare.

Byggstartsindikatorn inkluderar byggstarter för alla nyproducerade byggnader, exklusive anläggningar och infrastruktur. Den ökade med 1,0 procent under april, vilket motsvarade samma takt som föregående månad. Siffrorna för föregående månad har justerats uppåt för både bostäder och övriga byggnader. Jämfört med samma period föregående år var ökningstakten 3,7 procent i april, vilket innebär en uppgång från föregående månad.

Tor Borg, analyschef på Citymark Analys och Byggfakta, kommenterar: "Byggstartsindikatorn fortsatte att öka under april och har nu visat en svag uppåtgående trend under sex månader. Det finns fortfarande osäkerhet kring huruvida vissa projekt faktiskt påbörjas eller om de bara registreras som startade på papperet, men läget verkar definitivt något ljusare nu jämfört med tidigare."