Svensk byggtjänsts kartläggning - Förändringens utmaningar och löften

Bild: Svensk Byggtjänst

Med mindre än ett år kvar till det nya regelverket, Möjligheternas byggregler, träder i kraft, har Svensk Byggtjänst identifierat utmaningar och behov av nya roller inom byggsektorn inför detta. Genom dialog med över 100 branschaktörer har företaget sammanställt en rapport med rekommendationer för en smidig övergång till det nya regelverket.

Möjligheternas byggregler, som börjar gälla den 1 januari 2025, är ett resultat av ett regeringsuppdrag från 2018. Syftet är att främja innovation och samhällsbyggande genom att omforma bygg- och konstruktionsreglerna.

För att förstå utmaningarna och behoven av nya roller har Svensk Byggtjänst genomfört en omfattande kartläggning, baserad på dialoger och djupintervjuer med över 100 aktörer från hela sektorn – både utförare, beställare, samt representanter från privat och offentlig sektor, kommuner, försäkringsbolag och branschorganisationer.

– Det nya regelsystemet är en av de största förändringarna för sektorn på länge. Det är viktigt att sektorns gemensamma röst hörs, och här spelar vi som neutral branschaktör en viktig roll genom att samla och förmedla synpunkterna. Våra rekommendationer kommer att förbättra förutsättningarna för att arbeta enligt det nya regelverket, säger Kajsa Hessel, vd för Svensk Byggtjänst.

Rapporten presenterar flera rekommendationer för att underlätta och säkra övergången. Bland annat behovet av tydliggörande av roller och ansvar samt vägledning för tolkning, verifiering och tillämpning av de nya reglerna, särskilt för kommuner.

Förslag läggs också fram om att utreda möjligheten att inrätta en nationell prövningsnämnd och en plattform för informationsutbyte och samordning över branschgränserna. Slutligen rekommenderas, baserat på kartläggningen, att införandet av byggreglerna antingen skjuts upp eller att övergångsperioden förlängs.

– Vår undersökning är omfattande och beskriver de förutsättningar som behövs för en lyckad övergång till de nya byggreglerna. Den visar att det finns tvivel och oro inom sektorn angående implementeringen av det nya systemet. Därför är de framförda rekommendationerna av stor vikt, säger Christian Sterner, affärsområdeschef på Svensk Byggtjänst och ansvarig för kartläggningen.

Läs rapport HÄR!