Nya möjligheter i Nacka - RO properties drar Igång projekt i Birkaområdet

Bild: RO Properties

I Stockholm, Sverige, har RO Properties ingått avtal om förvärv av över 20 fastigheter nära den nya tunnelbanestationen Järla i Nacka kommun. Dessa fastigheter ingår i startpromemorian för stadsbyggnadsprojektet Birkaområdet, vilket syftar till att skapa en mer kompakt och varierad stadsmiljö på västra Sicklaön.

Birkaområdet har ett strategiskt läge vid den framtida tunnelbanestationen Järla och är beläget mellan två utvecklingsområden, Järlahöjden i öst och Sickla i väst, där stadsutveckling pågår. Genom att skapa ny bebyggelse och förbättra anslutningar för gångtrafikanter, cyklister och bilister strävar RO Properties efter att förena östra och västra delarna av centrala Nacka samt att skapa en livlig, attraktiv och hållbar stadsdel.

Simon Svensson, VD på RO Properties, kommenterar: ”Genom detta förvärv fortsätter vi att utveckla sin projektportfölj med attraktiva byggrätter, trots utmaningar på marknaden. Att utveckla en ny stadsdel i Birkaområdet är komplext med hänsyn till faktorer som kulturmiljö, topografi och naturvärden. Samtidigt är det just sådana förutsättningar som möjliggör skapandet av en charmig, hållbar och livfull stadsmiljö där människor vill bo och vistas. Vi ser fram emot att utnyttja platsens unika potential och skapa en socialt och ekologiskt hållbar stadsdel i Nacka.”