Byggstartsindikatorn - Uppåtstrenden fortsätter

Byggstartsindikatorer, Totalt, bostäder och övrigt fastighetsbyggande (jan 2011=100). Källa: Byggfakta

Under mars till april steg byggstarterna för nyproduktionsprojekt enligt Byggfaktas Byggstartsindikator med 1,0 procent. Bostadsbyggandet ökade med 1,4 procent medan övrigt byggande ökade med 0,8 procent. Under de senaste tolv månaderna har Byggstartsindikatorn ökat med 3,7 procent. Bostadsindikatorn har stigit med 10 procent medan Indikatorn för övrigt byggande har ökat med 1 procent.

Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar hur nybyggnationen i både bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Indikatorn tas fram genom bearbetning av data från Byggfaktas byggprojektdatabas och baseras på uppskattade byggkostnader för påbörjade nybyggnationsprojekt. Genom att indikatorerna tas fram och publiceras med kort tidseftersläpning erbjuder de en tidig bild av byggkonjunkturen som inte kan erhållas från offentliga data förrän flera månader senare.

Byggstartsindikatorn inkluderar byggstarter för alla nyproducerade byggnader exklusive anläggningar och infrastruktur. Den steg med 1,0 procent under april, samma takt som föregående månad. Utfallet från föregående månad har reviderats uppåt både för bostäder och övriga byggnader. Årstakten i april jämfört med samma månad året innan var 3,7 procent, en ökning från föregående månad.

"Byggstartsindikatorn steg även under april. Den har nu uppvisat en svag ökning i sex månader. Osäkerheten kring faktiskt byggande i vissa projekt, eller om de bara har startats på pappret, finns fortfarande, men läget ser definitivt lite ljusare ut nu än tidigare," säger Tor Borg, analyschef på Citymark Analys och Byggfakta.

Byggstartsindikatorerna korrelerar starkt med offentlig investerings- och byggstatistik och är dessutom ledande, vilket innebär att förändringar i indikatorerna tenderar att föregå förändringar i offentliga siffror. Det gör dem användbara för kortsiktiga prognoser av byggutvecklingen.

Byggstartsindikatorn för övrigt fastighetsbyggande steg med 0,8 procent under april, något högre än föregående månad. Efter en nedgång under vintern har indikatorn vänt uppåt de senaste två månaderna. Årstakten var 0,9 procent i april, vilket är lägre än föregående månad.

"Byggstartsindikatorn för byggandet utanför bostadssektorn håller sig på höga nivåer, även om uppgången har mattats av. Större industriprojekt bidrar till den höga byggstartsaktiviteten," säger Tor Borg.