Ökat intresse för YH-utbildningar inom samhällsbyggnad och IT-säkerhet

Ansökningarna till IT-säkerhetsteknikerlinjen har i år ökat med runt 22 procent. Foto; Nackademin

Trots oro i omvärlden och ekonomiska utmaningar fortsätter svenskarnas intresse för utbildning. Enligt Nackademins ansökningsstatistik för 2024 har ansökningarna till IT-säkerhetstekniker ökat med 22 procent, medan ansökningarna till byggnadsingenjör inom infrastruktur har mer än fördubblats. Detta kan delvis bero på snabba förändringar i Sveriges omvärld.

Trots tidigare ekonomisk osäkerhet visar Nackademins statistik att intresset för utbildning är högt, med ökade ansökningar till nästan alla program. Särskilt märkbart är ökningen för utbildningar inom IT-säkerhet och infrastruktur.

Antalet ansökningar till IT-säkerhetstekniker har ökat med cirka 22% detta år. Ökningen kan kopplas till en ökning av cyberattacker i Sverige under 2023, särskilt mot myndigheter och samhällsviktiga leverantörer. Samtidigt rapporterar IT-branschen om en betydande brist på kvalificerad personal inom cybersäkerhet.

– Det råder stor brist på säkerhetskompetens i IT-branschen. Inte bara på grund av den ökade digitaliseringen, utan även den kraftigt ökade hotbilden mot vår cybersäkerhet. Den här kompetensluckan behöver täckas igen snabbt och det är toppen att vi börjar se ett ökat intresse bland unga människor att utbilda sig inom området. De kommer inte stå utan jobb i framtiden, säger Mattias Åberg, Head of sustainability and quality på Orange Cyberdefense.

Trycket på utbildningen till byggnadsingenjör inom infrastruktur har ökat med över 70% sedan förra året. Det beror delvis på behovet av klimatsmarta byggprojekt och den snabba tillväxten av städer som Stockholm. Dessutom behövs det mycket kompetens inom digitalisering inom byggsektorn för att möta framtida krav.

b
Antalet behöriga sökanden har ökat, bland annat till utbildningar inom spelutveckling och VA. Foto: Nackademin

– Sveriges NATO-medlemskap sätter höga krav på vår infrastruktur och vi vet sedan tidigare att vi står inför stora utmaningar med att klimatanpassa våra städer för framtiden. Därtill har vi en orolig omvärld med krig i Europa och ökade attackförsök mot vår IT-infrastruktur, säger Astrid Westfeldt Corneman, VD på Nackademin.

Utöver ett ökat söktryck kan utbildningsanordnaren även se att antalet behöriga sökanden har ökat, bland annat till utbildningar inom spelutveckling och VA.

– Tittar vi på helheten kan vi se att det finns ett fortsatt stort sug på att utbilda sig. Det är både kul för oss som anordnare och en god indikation om att unga människor har en fortsatt stor tro på att de här yrkena behövs, även om exempelvis byggmarknaden haft ett par tuffa år. Och det är helt riktigt om man ser till de dialoger vi för med branschen, där många tydligt uppger att de kommer behöva anställa mycket kommande år. Det finns alltså fortsatt stor anledning att gå en YH-utbildning och förvänta sig att få ett arbete därefter, säger Astrid Westfeldt Corneman.