Steg för steg - Från Idé till färdigt hus

Vilka etapper måste klaras av innan ett hus är inflyttningsklart? Vilka yrkesgrupper är involverade? Vem ansvarar för vad? Följ med på resan när ett hus blir till. Foto: Byggföretagen

Byggföretagen har skapat en lättförståelig och pedagogisk skrift som belyser alla steg i husbyggnadsprocessen och vilka aktörer som ansvarar för varje steg. "Skriften går igenom varje steg från idé, via planskede och genomförande, till färdig byggnad. Den är riktad till alla involverade och är ett led i Byggföretagens arbete för en ökad och jämnare byggtakt," säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Vilka etapper behöver genomgås innan ett hus är klart för inflyttning? Vilka yrkesgrupper är inblandade? Vem har ansvar för vad? Följ med på resan från idé till färdig byggnad. Många aktörer med olika incitament och kopplingar till varandra är involverade i byggprocessen. Förutom byggherren, kommunen och staten finns även regionala aktörer som är knutna till exempelvis kollektivtrafik. Miljöorganisationer kan överklaga byggandet, och allmänheten har rätt att uttrycka sina åsikter.

"Rätt beslut måste fattas i rätt tid utifrån rätt förutsättningar. Lyckade projekt kännetecknas av tidigt samarbete mellan berörda parter. Långa ledtider försvårar bostadsbyggandet och hämmar tillväxten," säger Anna Broman, näringspolitisk expert på Byggföretagen.

Processen: "Ett hus blir till – från idé till färdig byggnad" är utarbetad av Byggföretagen baserad på en förlaga från Stockholms Byggmästareförening.