Betydande framsteg i bygget av Baltikums längsta järnvägsbro

Byggandet av denna bro är inte bara en fysisk förbindelse mellan Litauen och Lettland utan symboliserar även en ny era av förbättrade och snabba transportlänkar inom hela Baltikum och vidare ut i Europa. Rail Baltica-projektet, som strävar efter att stärka regionens anslutning till det europeiska transportnätverket, förutspår en omvandling av både ekonomiska och sociala landskap i de berörda länderna. Illustration; Rail Baltica

Rail Baltica fortsätter att forma framtiden för transport i Baltikum med konstruktionen av regionens längsta järnvägsbro över floden Neris. Brobygget, som påbörjades den 21 juli 2022 nära staden Jonava i centrala Litauen, förväntas bli en central del i det transnationella järnvägsprojektet som sträcker sig från Litauen till Lettland.

– Vårt främsta mål är att färdigställa huvudlinjen från Kaunas till Panevėžys vid slutet av 2024 och till den lettiska gränsen senast 2026. I dagens geopolitiska kontext är integrationen av Litauens och hela Baltikums järnvägsnät med det västerländska transportnätverket en strategisk prioritet av högsta vikt, som måste genomföras så snart som möjligt, säger Marius Skuodis, transport- och kommunikationsminister, vid den officiella öppningsceremonin för brobygget.

Tekniska utmaningar och miljöhänsyn

Projektet, som förväntas kosta runt 64 miljoner euro, omfattar byggandet av ett dubbelspår enligt europeisk standard. Bron, som kommer att sträcka sig över 1,51 kilometer med en höjd av cirka 40 meter över Nerisfloden och dess dal, representerar en av de största tekniska och ingenjörsmässiga utmaningarna inom Rail Baltica-projektet.

En ny bro för Rail Baltica formar Baltikums framtid

– Att bygga en helt ny sträcka för Rail Baltica mellan Kaunas och den litauisk-lettiska gränsen är verkligen en utmaning. Detta är också den första helt nya järnvägssträckan som byggs i ett självständigt Litauen. Järnvägsbron över Neris är en komplex och strategiskt viktig infrastruktur för byggandet av järnvägen mellan Kaunas och Riga, kommenterar Karolis Sankovski, VD för LTG Infra, det företag som ansvarar för genomförandet av Rail Baltica-projektet i Litauen.

Italienska företaget Rizzani de Eccher har vunnit upphandlingen för brobygget och kommer även att övervaka infrastrukturprojekten i närheten, samt återuppbygga dräneringssystem, elektricitet, telekommunikation och vattenförsörjningsnät. Nära stadens hjärta kommer bullerskydd och andra ljudskyddslösningar att installeras.

– Särskild uppmärksamhet ägnas åt miljön. För att minimera påverkan på Neris biodiversitet kommer inget arbete att utföras i flodens skyddszon under fiskarnas vandring och lektid. Brostöden byggs inte i vattnet, och ett avstånd på upp till 150 meter kommer att hållas mellan stöden över floden, vilket gör att fiskar kan vandra fritt, tillägger Sankovski.

Källa: Rail Baltica