Ny energigrupp främjar hållbara fastigheter

Med ambition att göra energigruppen till en värdefull informationskälla för beslutsfattare inom bygg- och fastighetsbranschen. Bild: VVS Fabrikanternas råd

I samband med det ökande behovet av att minska Sveriges fastighetsbestånds klimatavtryck, tar VVS-Fabrikanterna ett stort steg framåt genom att introducera en specifik energigrupp som ska fokusera på dessa frågor.

Bengt Henricson, branschutvecklare inom VS och ansvarig för gruppen hos VVS-Fabrikanterna, kommenterar initiativet och noterar att intresset för gruppen redan är betydande bland medlemmarna. "Vi ser en stark vilja att samarbeta och engagera sig i dessa frågor. Utvecklingen går snabbt och våra medlemmar har mycket att bidra med."

Energigruppen är en ny satsning för VVS-Fabrikanterna och kommer att agera som en sammanhållen enhet för energieffektiva inomhusklimat- och sanitetsinstallationer. Målet är att möta den växande efterfrågan på att minska energiförbrukningen och klimatavtrycket inom fastighetssektorn. Energigruppen ska också fungera som en plattform för att fånga upp och kommunicera medlemmarnas synpunkter om energifrågor.

"Vår vision är att göra energigruppen till en betydelsefull informationskälla för beslutsfattare inom bygg- och fastighetsbranschen. Vi strävar efter att tillhandahålla pålitlig, transparent och oberoende information om VVS-baserade inomhusklimatinstallationer och energibesparande teknik", säger Bengt Henricson.

Genom att samla expertis från branschen och främja samarbete kommer energigruppen att främja innovativa lösningar och bidra till en hållbar omställning.