Ny bro vid Dovrebanan i Norge möjliggör återstart av godstågstrafiken och förstärker även landets infrastruktur

Det första godståget passerar Randklevbron efter återöppningen. Foto: Eivind Hamre, Bane NOR

Efter 2023-års stora storm Hans, som förstörde norska Randklev-bron, har intensiva reparationer och förstärkningsarbeten ägt rum. Nyligen kunde det första godståget åter välkomnas på bron, en viktig milstolpe innan persontrafiken återupptas.

- Detta har många väntat på. Äntligen kan vi åter öppna Dovrebanan för genomgående trafik, säger Thor Gjermund Eriksen, VD för Bane NOR.

Dovrebanan är en vital sträcka för både gods- och persontransporter. Linjen är av stor betydelse för samhället då den transporterar stora mängder mat och andra viktiga varor mellan södra och mellersta Norge.

- Dessutom är tåg både det klimatvänligaste och säkraste transportsättet för både gods och personer, fortsätter Eriksen.

Brobygge för extrema väderförhållanden

I augusti 2023 orsakade extremvädret Hans omfattande skador i Gudbrandsdalen. Det kraftiga vädret ledde till jordskred och översvämningar i stora delar av landet, och floden Gudbrandsdalslågen svämmade över. De stora vattenmassorna i floden ledde till att ett av fundamenten till Randklev-bron kollapsade, vilket resulterade i att två broelement hamnade i floden.

Utöver reparation av broelementen har Bane NOR även byggt ett nytt fundament. Det nya fundamentet har en större yta och är bättre skyddat mot erosion och undergrävning, för att tåla mer extrema väderförhållanden som ett resultat av klimatförändringarna. Även det andra brofundamentet har försetts med erosionsskydd.

- Vi har arbetat intensivt med att så snabbt som möjligt öppna upp broförbindelsen igen. Detta projekt har haft högsta prioritet för oss, tillägger Eriksen.

Framtidens trafik på Dovrebanan

När tågtrafiken återupptogs över Randklev-bron skedde det förändringar i tågtrafiken även i andra delar av landet. På Dovrebanan kommer det att bli mer trafik, på Raumabanan återupptas godstrafiken, och på Rørosbanan återgår trafiken till hur den var före olyckan.

Med dessa åtgärder stärks inte bara brostrukturen utan även den regionala och nationella infrastrukturen i Norge, vilket är avgörande för landets transport av kritiska varor och tjänster.

Källa: BaneNor