Byggbranschens säkerhetsutmaningar - En djupdykning i Ramirentundersökningen

Bild: Ramirent

Var femte person inom byggbranschen rapporterar sällan eller aldrig in situationer som potentiellt kan leda till olyckor på arbetsplatsen, medan bara var tredje alltid gör det enligt årets Ramirentrapport. Nästan var tionde byggarbetare känner att deras arbetsplats inte är helt säker, med stress och tighta tidplaner som främsta orsaker.

Att öka rapporteringen av incidenter är avgörande för att bygga en stabilare säkerhetskultur inom branschen. Under Ramirents säkerhetsvecka ligger fokus på att uppmuntra fler att identifiera och rapportera potentiella risker i sina verksamheter.

Enligt undersökningen uppger 8 procent av byggarbetarna att de inte känner sig helt säkra på arbetsplatsen, medan 22 procent märker av en slarvig säkerhetskultur. Stress och tidstryck anses vara den främsta orsaken till den upplevda osäkerheten av 52 procent av respondenterna. Ytterligare 33 procent anser att brist på säkerhetskunskap och 27 procent att bristande efterlevnad av säkerhetsregler av kollegor bidrar till osäkerheten. Dessutom medger 23 procent av deltagarna att de själva brister i användningen av skyddsutrustning, medan 11 procent inte alltid följer säkerhetsreglerna.

Lisa Högberg, HSEQ-ansvarig på Ramirent, betonar vikten av att rapportera farliga situationer, inte bara som ett ansvar utan också som en möjlighet att förbättra arbetsplatsen och arbetsprocesserna. Att endast var femte person sällan eller aldrig rapporterar farliga situationer, samt att företag inte alltid följer upp tillbud och olyckor enligt 19 procent av deltagarna, påverkar säkerhetskulturen och produktiviteten inom företagen.

För att skapa engagemang kring rapporteringen behöver chefer visa att den insamlade informationen används effektivt. Enligt Ramirentrapporten är det främst inom användningen av skyddsutrustning (36%), luftrenare (33%), hantering av handmaskiner (22%) och arbete på höga höjder (22%) som det förekommer slarv inom byggbranschen.

*Källa: Ramirentrapporten 2024

Läs rapporten HÄR.