Byggvarubedömningen och Plant - Ett Samarbete för automatiserad klimatdeklaration

Foto: Miska Sage / Unsplash

Idag bidrar bygg- och fastighetsföretag till 20 procent av Sveriges klimatavtryck. Att hantera växthuseffekten är avgörande och måste integreras i den dagliga verksamheten, särskilt inom denna bransch.

Våra kunder efterfrågar att vi inte bara bedömer miljöpåverkan utan också presenterar det totala klimatavtrycket i en Loggbok för våra produkter. Integrationen med Plant förenklar och effektiviserar detta arbete genom att minska manuell hantering, säger Hannes Morger, VD för Byggvarubedömningen.

Integrationen möjliggörs genom ett API där information delas och bearbetas mellan Plants olika klimatberäkningsverktyg och Byggvarubedömningens Loggboksverktyg. Testgrupperna har välkomnat integrationen och den är nu redo att lanseras till fler användare.

Vi är nöjda med det starka partnerskapet som nu har etablerats med Byggvarubedömningen. Vi delar en gemensam målsättning att samla in data om material och mängder. Plant hämtar ofta data från byggnadens BIM-modeller. Genom att integrera dessa två system kan vi minska dubbelarbete och förenkla processen för projekt att ta fram sina klimatdeklarationer. På Plant prioriterar vi alltid kvaliteten på våra klimatberäkningar, säger Pelle Tunell, VD för Plant.