Framtidsplaner för Hallands sjukhus - Enighet bakom storskaliga ombyggnationer

Foto: Enric Moreu / Unsplash

Efter att ett gemensamt och historiskt inriktningsbeslut fattades den 6 december om att utveckla de tre befintliga sjukhusområdena i Halland, har partierna nu enats igen om fortsatt utveckling. Det innebär om- och nybyggnation på sjukhusområdena i Kungsbacka, Varberg och Halmstad enligt lokalförsörjningsplanerna, med ett investeringsbeslut på cirka 22 miljarder kronor över 20 år.

Regionstyrelsens ordförande Mikaela Waltersson (m) betonar vikten av långsiktighet över flera mandatperioder och framhåller enighet bland partierna både nu och tidigare. Utvecklingen av sjukhusområdena är central för hälso- och sjukvården i Halland och tar hänsyn till olika faktorer såsom verksamheternas behov, fastigheternas skick och långsiktiga lösningar för patienter och personal.

En viktig aspekt är hållbarhet, miljö, beredskap och flexibilitet för framtida behov inom hälso- och sjukvården, enligt oppositionsrådet Lise-Lotte Bensköld Olsson (s). Investeringarna på 22 miljarder kronor syftar till att utveckla sjukhusområdena och förbättra patientupplevelsen genom samlokalisering av primärvårdsakuter och akutmottagningar i Halmstad och Varberg.

Beslutet ska föreslås för Regionfullmäktige med en maximal investeringsram på 22 miljarder kronor i 2024 års prisnivå. Förstudier för om- och nybyggnation samt planer för måltidsförsörjning kommer att utgöra grund för det fortsatta arbetet. Arbetet kommer att vara transparent och tillgängligt för allmänheten genom en dedikerad webbplats för frågan om sjukhusområdena.