Solskyddens roll i moderna skandinaviska byggnader

Foto: Roberto Nickson / Unsplash

Det finns en viss kollision mellan det skandinaviska klimatet och den skandinaviska arkitekturen. Under sommaren kämpar vi ofta med överskottsvärme i våra byggnader eftersom de är utformade för att vara täta och välisolerade, vilket hjälper oss att hålla uppvärmningskostnaderna nere under vintern. För att undvika överhettning på sommaren behövs solskydd, men dessa kan estetiskt krocka med den moderna skandinaviska arkitekturens rena linjer och naturliga ljusinsläpp.

Byggande för kalla klimatet

Enligt SMHI kan vi förvänta oss högre temperaturer och fler värmeböljor, särskilt i södra Sverige, där temperaturer över 40 grader kan bli vanligare. Våra byggnader, designade för att hålla värmen under vintern, kan bli problematiskt varma under sommaren.

Solskydd som nödvändig åtgärd

Solskydd har blivit en viktig energiåtgärd för att kontrollera värmen under de soliga månaderna. De är nästan nödvändiga i moderna byggnader för att uppfylla hållbarhets- och certifieringskrav, och de minskar behovet av energikrävande luftkonditioneringssystem. Våren och hösten kan vara särskilt utmanande eftersom solen då står lägre och lättare hittar in genom fönstren.

Estetisk konflikt

Trots att många arkitekter accepterar behovet av solskydd för ett behagligt inomhusklimat, finns det motstånd mot att sätta solskydd på fasaden då det påverkar byggnadens estetiska uttryck. Skandinavisk design betonar rena linjer, funktion och form, stora fönster, öppna ytor och naturliga materialval, vilket kan krocka med synliga solskydd.

Integrerade solskydd som lösning

Angélica Lickiewicz, VD på Skånsk Fönstermiljö, menar att framtidens lösning ligger i integrerade solskydd som harmonierar med arkitekturen. Hon påpekar att arkitekter kämpar med att balansera energikrav och önskan om mycket dagsljus. Integrerade solskydd erbjuder en lösning som inte inkräktar på estetiken.

Metoder för integrering

Integrerade solskydd kan utformas på olika sätt. De kan döljas innanför fasaden eller byggas in i innertaket, vilket skapar ett sobert intryck. Färgval och material för solskydden kan också anpassas för att harmoniera med byggnadens design.

Vanliga typer av integrerade solskydd

Zipscreen och fasadpersienner är vanliga utvändiga solskydd som kan integreras i fasaden. De är tåliga nog för att klara den skandinaviska vintern och stoppar värmen innan den når in i byggnaden, samtidigt som de tillåter utsikt.

Framtiden för solskydd

Enligt Angélica kommer vi i framtiden att se utveckling av nya material och tekniker för att bättre integrera solskydd i skandinavisk arkitektur. Detta inkluderar hybridmaterial som liknar trä men har längre hållbarhet, och nya vävar som ger bättre genomsikt utan att reflektera värme.

Källor