Bane NOR rustar upp viktiga Ofotbanan

Ofotbanen anses vara en av Europas vackraste järnvägssträckor. Foto: Bane NOR

I sommar ska 12 400 skenor bytas ut. Bane NOR rustar nu upp den viktiga bansträckan.

Skenorna har i huvudsak längder på 120 meter och 60 meter och läggs ut av långspåriga tåget (LASK). Skenor, fästen, distanser och svetsmaterial levereras av Bane NOR som beställare. Arbetet ska vara klart den 30 september i år.

Infrakraft 

Dessutom har företaget Infrakraft säkrat en entreprenad för bygget av två snötäcken på Ofotbanan. Det arbetet är redan i full gång och ska vara klart den 1 oktober 2024.

Åtagandet omfattar grundläggning, rivning och nybyggnation av snöskydden Solheim Vest och Kapp Horn. Solheim Vest ligger på Bjørnfjell, nära E-10. Kapp Horn ligger vid Katterat, en väglös station på Ofotbanen. En av de största utmaningarna i projektet kommer att vara att arbeta i svåråtkomlig terräng.

Ökad drifttid

Byggnaden på Solheim Vest har en längd på 48 meter, medan Kapp Horn är 30 meter. Huvudkonstruktionen blir i stål med pelare och balkar, takbeläggning med plåt medan timmerverket är av brandimpregnerad malmfuru. Byggnaden får då samma form och utseende som de gamla snöskydden, men är i enlighet med gällande krav på storlek och brandskydd.

Ökad kvalitet på snötäcket kommer att leda till både ökad drifttid och större driftsäkerhet. Bane NOR hoppas att detta ska förbättra punktligheten. Dessutom planeras även flera andra uppgraderingar på Ofotbahnen.

Fakta om Ofotbanen

Sträckan invigdes officiellt av kung Oscar II den 14 juli 1903 och är 42 kilometer lång. Banan är viktig för godstransporter söderut i Norge, förutom gods ut ur landet.

Detta är landets mest trafikerade linje, där malmtågen från gruvorna i Kiruna utgör huvuddelen av trafiken.