Norge bygger framtidens byggnader: Mer än bara konstruktioner

Foto: Powerhouse-allians

I Norge har Powerhouse-alliansen redan invigt flera byggnader som producerar mer energi än de förbrukar. Dessa byggnader genererar tillräckligt med elektricitet för att försörja även närliggande byggnader.

Ett av världens mest miljövänliga kontorsbyggnader ligger vid Brattørkaia i Trondheim, Norges tredje största stad. Byggnaden, designad av det välrenommerade arkitektkontoret Snøhetta, är ett exempel på en energipositiv byggnad. Detta innebär att byggnaden under sin livscykel kommer att producera mer energi än vad som använts för dess material, uppförande, drift och eventuell rivning.

Energiöverskott i praktiken

Kontorsbyggnaden är utrustad med toppmodern teknik för energieffektivitet. Tack vare 2 000 m² solpaneler på taket och 500 m² på fasaden, samt en värmepump som använder kallt havsvatten från Trondheimsfjorden, producerar byggnaden mer energi än den förbrukar.

Faktum är att den genererar dubbelt så mycket elektricitet som den använder och har speciellt tillstånd att distribuera överskottet till intilliggande byggnader samt till elektriska bussar, bilar, båtar och det nationella elnätet.

Samarbete inom byggbranschen

Powerhouse samarbetet, som leds av framstående aktörer inom den norska byggindustrin, har som mål att skapa byggnader med positiv miljöpåverkan. Bland grundarna finns Snøhetta, kända för att ha designat bland annat Alexandrias bibliotek och Oslos operahus.

- Vi arbetar för att minska byggbranschens stora koldioxidavtryck och skapa byggnader som producerar mer energi än de konsumerar genom sin livscykel. Samtidigt kompromissar vi inte med arkitektonisk kvalitet eller användarupplevelse, förklarar Rune Grasdal, senior arkitekt på Snøhetta.

Renovering som miljöåtgärd

Ytterligare tre Powerhouse-byggnader har färdigställts eller är under uppbyggnad i Norge: en skola i Drøbak, en lägenhetsbyggnad i Telemark län och en renoverad kontorsbyggnad från 1980-talet vid Kjørbo, nära Oslo. Den sistnämnda visar att det är möjligt att omvandla befintliga byggnader till energipositiva konstruktioner.

- Det finns mycket energi lagrad i betong i befintliga byggnader. Att renovera dessa, och behålla och återanvända konstruktionssystemet och andra byggnadselement, är också en viktig miljöåtgärd, säger Grasdal.

Utmaningar och framsteg

Att skapa energipositiva byggnader innebär inte bara att utveckla byggnader med smarta tekniska lösningar för energieffektivitet och energiproduktion, det ställer också helt nya utmaningar för arkitekterna.

- Vi säger att 'formen följer miljön' i energipositiva byggnader. Huvudformen på byggnaden och det nya tak- och belysningssystemet i Powerhouse Brattørkaia är goda exempel på detta. Designen utgick från funktionen, vilket resulterade i en annorlunda estetik, förklarar Grasdal.

Miljöfördelarna med energipositiva byggnader är betydande. Byggnad och användning av skolor, sjukhus, hus, lager, konserthus, kontor och andra byggnader står för 40% av de totala globala koldioxidutsläppen. Genom att omvandla byggnader från kolkällor till kolsänkor visar Powerhouse den väg byggindustrin måste ta om världen ska begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C.

Källa: Business Norway/  Powerhouse-allians

 

 

 

 

4