Stena Fastigheter byggstartar 130 nya lägenheter i Vega

Foto: Stena Fastigheter

Stena Fastigheter har nu startat byggandet av bostadsprojekten Juno och Mira i den framväxande stadsdelen Vega, belägen i Haninge kommun, söder om Stockholm. Dessa projekt omfattar totalt 130 lägenheter, varav 68 är bostadsrätter och 62 är hyresrätter.

Vega utvecklas som en ny stadsdel med cirka 3 500 nya bostäder, och Stena Fastigheter bidrar med nästan hälften av dessa. Hittills har Stena Fastigheter färdigställt omkring 1 049 bostäder och har ytterligare 125 under produktion i hyresrättsprojektet Atlantis.

De nya projekten Juno och Mira inkluderar 130 lägenheter av varierande storlekar från 1 till 4 rum och kök. Juno kommer att bestå av 68 bostadsrätter medan Mira kommer att omfatta 62 hyresrätter samt en kommersiell lokal på bottenvåningen. Byggnaderna kommer att miljömärkas enligt Svanen och ha en hög grad av egenproducerad solel. De ska också uppfylla krav på klimatbelastning i linje med Stena Fastigheters klimattrappa.

Hökerum Bygg är totalentreprenör för projektet, och arkitekturen har ritats av Brunnberg och Forshed. Anders Erlandsson, VD på Stena Fastigheters utvecklingsbolag Stena Bygg, uttrycker glädje över att starta ännu ett projekt i samarbete med Hökerum Bygg, trots de utmaningar som råder. Fredrik Ståhl, styrelseordförande och ägare på Hökerum Bygg AB, framhåller den inspirerande och utmanande processen för att uppnå hållbarhetsmålen och prisnivåerna som satts för projektet.

Totalt sett innebär dessa nya bostadsprojekt en viktig del av Vega stadsdels utveckling, med fokus på hållbarhet och en blandning av hyres- och bostadsrätter.