Tyska och internationella företag investerar i Ukraina trots kriget

Det tyska företaget Notus Energy genomför ett nytt projekt för en vindkraftpark på 300 MW i Odessa-regionen, varav det första skedet kommer att vara på 120 MW, enligt företagets toppchef vid energimässan URC2024. Den första fasen av vindturbinerna är inte färdigställda, men företaget gör allt för att så snart som möjligt kunna starta projektet.

Trots det pågående kriget i Ukraina fortsätter många tyska företag att investera i landets återuppbyggnad. Detta öppnar inte bara dörrar för affärsmöjligheter utan även för ekonomisk tillväxt i takt med att Ukraina närmar sig en eventuell integration i EU:s inre marknad.

Även många internationella företag har visat en stark vilja att satsa på affärer och återuppbyggnad i Ukraina trots det pågående kriget. Företag från olika branscher, inklusive byggnadssektorn, teknologi, energi, och infrastruktur, ser detta som både en affärsmöjlighet och en del av sina ansträngningar att stödja Ukraina under dessa tider.

Amerikanska regeringen och EBRD

Till exempel har flera europeiska utvecklingsbanker och exportkreditinstitut som European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) och UK Export Finance (UKEF) engagerat sig för att tillhandahålla finansiella garantier och försäkringar som underlättar investeringar i Ukraina​​.

Den amerikanska regeringen, genom International Finance Corporation (IFC), har också engagerat sig kraftigt genom att öka sitt stöd till Ukrainas privata sektor med syftet att stimulera ekonomisk tillväxt och stabilitet​​.

Dessa ansträngningar underlättar för företag att investera i Ukraina genom att minska riskerna och erbjuda finansiellt stöd, vilket gör det möjligt för företag att bidra till återuppbyggnaden av landets ekonomi och infrastruktur.

I Beresan, en stad cirka 70 kilometer öster om Kiev, driver Artem Pryymachenko en anläggning för en tysk byggmaterialtillverkare. Anläggningen, som nästan nåddes av ryska trupper under våren 2022, är nu fullt operativ igen. Trots krigets närvaro och delvis på grund av det, upplever företaget en ökad efterfrågan, särskilt på betontillsatser och reparationsmörtel för skadade infrastrukturer som broar och dammar.

Produktionen av dessa material är avgörande för återuppbyggnaden av Ukrainas förstörda infrastruktur. Med tanke på de enorma behoven i återuppbyggnadsprocessen planerar Pryymachenkos företag att investera 1,5 miljoner euro i en andra produktionslinje under nästa år. Dessa investeringar är en del av ett större återuppbyggnadspaket som även omfattar bidrag från EU och USA, som tillsammans bidrar med miljarder euro för att återställa landets grundläggande funktioner och stärka ekonomin.

Framtidens investeringar och utmaningar

Enligt en undersökning utförd av den tysk-ukrainska handelskammaren (AHK) och revisions- och konsultföretaget KPMG planerar 43 procent av de tyska företagen att investera i Ukraina. Särskilt ser de möjligheter inom produktion, farmaceutiska produkter, energi, IT och outsourcing. Dessa investeringar är inte bara en chans till affärsutveckling utan också ett steg mot att öka den ekonomiska stabiliteten och tillväxten i Ukraina.

Många slags risker

Samtidigt är situationen komplex och riskfylld, vilket illustreras av andra aktuella händelser i den tyska affärsvärlden. Till exempel har det tyska energiföretaget Uniper vunnit ett skiljedomstolsförfarande mot det ryska statsföretaget Gazprom, vilket resulterat i att Uniper har rätt till skadestånd på över 13 miljarder euro på grund av Gazproms avbrott i gasleveranser till Tyskland 2022. Utgången av dessa juridiska processer är fortfarande osäker och påverkar den bredare ekonomiska miljön, vilket ytterligare komplicerar de tyska företagens förhållningssätt till investeringar både i och utanför Ukraina.

Dessa exempel visar på den komplexa verkligheten för internationella affärer under pågående geopolitiska spänningar och krig, samt betonar vikten av att fortsätta stödja ekonomisk utveckling och stabilisering genom strategiska investeringar.

Källa: Handelsblatt