Byggstart för framtidens skola - Ekbergaskolan redo för förändring

Bild: Västerås stad

Efter besluten vid veckans grundskolenämnd och dagens fastighetsnämnd är nu klartecken givet för att bygga en helt ny Ekbergaskola.

"Vi står nu i startfasen för att påbörja upphandling och byggnation av den nya Ekbergaskolan, vilket föregåtts av noggranna analyser och förberedelser. Det är både glädjande och avgörande att vi kan genomföra en välorganiserad byggprocess i form av totalentreprenad. Den nya F-6 skolan kommer att rymma 575 elever och inkludera en ny, vacker utemiljö," säger Samuel Stengård, ordförande i fastighetsnämnden.

"På Ekbergaskolan är vi mycket glada över den nya skolbyggnaden! Vi bygger för livslångt lärande där värden som trygghet, kamratskap, glädje, respekt och ansvar står i fokus och leder våra elever framåt längs livets slingrande vägar," säger Frida Lundqvist Wittorp, rektor på Ekbergaskolan.

"Efter nybyggnationen kommer den nya skolan att rymma 575 elever inklusive anpassade faciliteter för F-6 i tre parallella klasser. Den nuvarande skolan, uppförd på mitten av 1960-talet med tillbyggnader på mitten av 1990-talet, är för liten. Idag finns 436 elever på skolan, inklusive 24 elever i anpassad skola, samt 63 anställda. Köksutrymmena, som tidigare fungerade som mottagningskök, är nu omgjorda till tillagningskök men är för små för det nuvarande elevantalet. Ekberga har ett betydande behov av renovering och anpassning till dagens pedagogiska krav och tillgänglighetsstandarder.

"Med den nya byggnaden får vi möjlighet att ta ett helt nytt grepp!" säger Anja Hellstrand, byggprojektledare för Ekbergaskolan.