Byggstart för Västerås nya resecentrum efter avtal med Jernhusen

Västerås nuvarande stationshus förvaltas och ägs i dag av VCAB – ett bolag som ägs till 49 % av Västerås stad och till 51 % av Jernhusen. . Foto: Mostphotos

Västerås stad och Jernhusen har nått en överenskommelse där staden blir den nya ägaren av fastigheten Stationen 1, det nuvarande stationshuset i Västerås. Marken ska användas för att bygga stadens nya resecentrum med ett tillhörande busstorg, vilket kommer att fungera som en central knutpunkt med förbättrade förbindelser för både resenärer och invånare. Helene Öhrling, stadsdirektör i Västerås, uttrycker sin glädje över avtalet och ser fram emot att byggandet av det nya resecentrumet kan börja.

Den nuvarande fastigheten med stationshuset, färdigställt 1997, förvaltas idag av VCAB, ett bolag där Västerås stad äger 49% och Jernhusen 51%. Genom att bli helägare av VCAB får staden möjlighet att påbörja byggandet av det nya resecentrumet.

Det nya resecentrumet, designat av danska arkitekter från BIG, är ett unikt och komplicerat byggprojekt. Genom att staden nu kontrollerar marken förenklas genomförandet av projektet.

Sanna Edling, projektchef, tillägger: "Vi är mycket glada över att vi har nått detta avtal. Genom ett gemensamt arbete för Västerås utveckling tar vi nu ett stort steg närmare att påbörja byggandet."

En gemensam avsiktsförklaring innebär att Jernhusen har möjlighet att köpa tillbaka den norra delen av stationsbyggnaden när det nya resecentrumet är färdigställt, för att återuppta stationsverksamheten i Västerås. Detta för att optimera genomförandet av det komplexa projektet över flera fastighetsägare och järnvägsområden genom staden.

Åsa Dahl, Affärsområdeschef på Jernhusen, kommenterar: "Västerås är strategiskt viktig för Jernhusen, och vi ser fram emot att återigen äga och förvalta stationen när det nya resecentrumet är klart."

Avtalet är nu undertecknat och staden förväntas bli ny helägare av bolaget från den 1 oktober 2024.

Förvärvet av det befintliga stationshuset möjliggör inte bara för byggandet av det nya resecentrumet utan även för den planerade stadsdelen Mälarporten. Denna nya stadsdel kommer att rymma 7 000 nya bostäder, 15 000 nya kontorsplatser, samt nya parker, skolor och serviceinrättningar i ett attraktivt läge vid Mälaren. Det nya resecentrumet kommer också att fungera som en central punkt för det framtida snabbtågsnätet, med en resa mellan Oslo och Stockholm som tar mindre än tre timmar.