Triangeln förvandlas - En ny grön oas i Katrineholm

Planarkitekt William Rytterström, Christer Sundqvist, Johan Söderberg och näringslivsutvecklare Zana Zgog står vid tröskeln till den nya stadsdelen Triangeln. Förverkligandet av förslaget Triangeln beräknas ta ungefär 15 år. Området kommer att delas upp i flera detaljplaner, vilka var för sig tar några år att genomföra. Foto: Katrineholms kommun/Geza Simon

Triangeln, en av Katrineholms mest centrala och strategiska platser, står inför en spännande förvandling som kommer att ge staden en modern och hållbar identitet. Detta område, beläget i stadens hjärta och gränsande till tågspåren, Köpmangatan och den nyligen renoverade Vasavägen, kommer att omformas för att förena småstadens charm med en innovativ touch.

Längs Köpmangatan kommer nya, inbjudande gårds- och grändrum att skapas, vilket ska fungera som gröna oaser där invånarna kan njuta av en avslappnad och trivsam atmosfär, enligt Johan Söderberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

De nuvarande parkeringsplatserna och bensinstationerna kommer att ersättas med en levande, grön och socialt attraktiv stadsmiljö. Mindre uteserveringar, pop-up evenemang och festivaler kommer att ge liv åt området, och skapa en harmonisk blandning av kommersiell verksamhet, service, verkstäder, ateljéer, kontor och bostäder. Den nya byggnadsstrukturen kommer att erbjuda utrymme för en mängd olika aktiviteter och funktioner, särskilt på bottenvåningarna, för att skapa en dynamisk och levande stadskärna.

"Mobilitet är en nyckelfaktor i vårt projekt. Inom området föreslås ett mobilitetshus där både bilar och cyklar kan parkeras. Det kommer också att rymma kontor och andra former av samhällsservice, såsom paketutlämning, för att underlätta vardagen för invånarna. Vi strävar efter att bevara känslan av Katrineholm med en mångfald av byggnader, inklusive flerfamiljshus," säger Johan Söderberg.

"Under Katrineholmsveckan (vecka 32) kommer vi att finnas på plats bland evenemangen för att hålla en dialog med medborgarna om stadsdelen Triangeln. Invånarna får då chansen att träffa oss och diskutera sina idéer och visioner. Vi kommer även att erbjuda en unik upplevelse med VR-glasögon, där man kan ta en virtuell rundtur i den nya stadsdelen," berättar Christer Sundqvist (M), kommunstyrelsens vice ordförande.

Bakgrund

I den nu gällande översiktsplanen är Triangelområdet markerat som ett område för stadsförtätning. Kommunstyrelsen gav samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att planlägga Triangelområdet under 2023, vilket resulterade i dokumentet "Kvalitetsprogram, en framtidsvision för Triangelkvarteren i Katrineholm". Detta dokument, som har tagits fram i samarbete med politiker, byggherrar och medborgare, ska fungera som en vägledning för framtida detaljplaner.