Säters tillväxtsatsning - Präst Källa förstärker bostadsutbudet

Katarina Hultqvist, VD Koppartallen och Mats Nilsson, kommunstyrelsens ordförande (S) Foto: Säters Kommun

Nu har ett marköverlåtelseavtal tecknats mellan Säters kommun och Koppartallen AB.

Detta innebär att byggandet av nya bostäder på området Präst Källa i Säter är ett steg närmare att bli verklighet. Området kommer att erbjuda attraktiva bostäder med naturskön omgivning, sjöutsikt över Ljustern och närhet till stadens service, inklusive butiker, restauranger och samhällsservice.

- Vi har en lång bostadskö i Säter och vill växa, så bostadsområdet Präst Källa blir ett viktigt tillskott både för Säters kommun och regionens bostadsförsörjning, säger Mats Nilsson, Kommunstyrelsens ordförande.

Moderna bostäder med hög standard

De nya bostäderna i Präst Källa kommer att byggas enligt den förstudie som tagits fram för området. Lägenheterna kommer att ha öppna planlösningar, stora fönster och generösa uteplatser eller balkonger. Det kommer att finnas både bostadsrätter och hyresrätter i olika storlekar för att passa olika behov.

- Med den moderna människans behov i åtanke skapar vi bostäder med karaktär; bostäder som kombinerar samtida design, tidlösa materialval och funktionella lösningar. Ljusa, luftiga lägenheter med villakänsla, bostäder som vi är stolta över, säger Katarina Hultqvist, VD för Koppartallen AB.

Det som händer härnäst

I och med att marköverlåtelseavtalet har undertecknats, börjar planeringen för etableringen av en tillfällig väg som ska ansluta till området. Den tillfälliga vägen kommer senare att ersättas av en permanent väg.

När den tillfälliga vägen är på plats kan Koppartallen påbörja markarbetena på Präst Källa.