Nydesignade Evedalsbadet - Från glömska till uppsving

Evedal träplatåer. Foto: Arkitektbolaget

Evedalsbadet i Växjö har gått från att vara en bortglömd plats till att bli en modern och attraktiv badanläggning. Med en sin omgestaltning har platsen återfått sin plats som ett rekreativt centrum vid Helgasjöns strand.

Evedalsbadet i Växjö, med sin rika historia som hälsobrunn, har nyligen öppnat sina dörrar för en ny era efter år av försummelse. 

En Modern Framtid

Under 1940-50-talet var Evedalsbadet i sin glansperiod med simtävlingar och ett välbesökt kallbadhus. Med åren har dock området förfallit, förutom det ikoniska hopptornet som stått som ett symboliskt landmärke. Kommunen insåg 2021 att fundamenten för tornet behövde en renovering av säkerhetsskäl, vilket blev startskottet för en omfattande förvandling av platsen.

En inbjudande atmosfär för unga

Arkitektbolaget tog sig an uppdraget att omgestalta Helgasjöns badvik för att skapa en mer inbjudande plats för unga.

– Vi ville öppna upp utsikten mot sjön och göra plats för solbadare att umgås intill vattnet. Tanken var att göra badet inbjudande för ungdomar och unga vuxna som gillar att hoppa och dyka från torn och bryggor. De vill hänga tillsammans med sina vänner och samtidigt ha god överblick över vilka andra som är där, säger Jonas Linderholm, ansvarig arkitekt på arkitektbolaget.

Projektet

Projektet började som en restaurering men utvecklades med flera nya element under designprocessen. Den gamla betongläktaren, som tidigare skymde sjövyn och erbjöd begränsade sittplatser, ersattes. Fundamenten användes för att skapa ett 40 meter långt trädäck med breda platåer ner mot vattnet, där besökarna kan ligga eller sitta tillsammans.

En ny brygga byggdes parallellt med den befintliga, med en bredare sol- och hoppplattform längst ut. Dessa bryggor ramar in ett område i vattnet och minskar vågorna för de som badar, inspirerat av 1940-talets simbryggor.

b
Träplatåer. Foto: Arkitektbolaget
b
Hopptornet. Foto: Arkitektbolaget

Ljussättning och Funktionalitet

Genom att integrera effektiv ljussättning har Arkitektbolaget och Light Bureau skapat en säkrare miljö, vilket gör det möjligt för badplatsen att användas dygnet runt. På natten förvandlas det tidigare mörka hopptornet till en lysande skulptur som syns över långa avstånd.

b
Evedal i kvällsbelysning. Foto: Arkitektbolaget
b
Promenadslinga. Foto: Arkitektbolaget