Benders och Heidelberg Materials partnerskap för nettonoll-betong

Foto: Nik / Unsplash

Byggprodukttillverkaren Benders har blivit pionjärer i Sverige genom att ingå avtal med Heidelberg Materials för att köpa cement för nettonoll-betong. Detta avtal markerar början på en ny era för hållbart byggande med cement och betong. Benders kommer snart att ta emot volymer av den innovativa cementprodukten evoZero, världens första cement med koldioxidinfångning. Detta innebär att all koldioxid som genereras vid tillverkningen tas bort, vilket möjliggör produktion av betongprodukter med minimal klimatpåverkan.

Koncernchefen för Benders, Ove Bender, uttrycker sin stolthet över att vara först att teckna avtal om evoZero och betonar att detta kommer att revolutionera bilden av betongprodukter. Under hösten kommer Benders att informera marknaden mer ingående om sina hållbara produkter.

Magnus Ohlsson, vd för Heidelberg Materials Cement Sverige, delar glädjen över samarbetet med Benders och betonar att detta kommer att visa på marknaden att klimatneutrala betongprodukter snart är verklighet.

Tekniken bakom evoZero, känd som Carbon Capture and Storage (CCS), fångar upp koldioxid från tillverkningsprocessen och lagrar den permanent, vilket inte påverkar cementets prestanda eller kvalitet. CCS-anläggningen i Brevik, Norge, förväntas vara klar 2024 och kommer att fånga in 400 000 ton koldioxid årligen, med planer på en ännu större anläggning på Gotland från 2030.

Från och med 2025 kommer Heidelberg Materials att leverera evoZero från Brevik till Benders och andra kunder i Europa som strävar efter klimatsmart byggande.