Polska tunnelborrmaskinen TBM Katarzyna återupptar bygget i Łódź

TBM Katarzyna, som för närvarande arbetar sig igenom en av de mest tekniskt utmanande sektionerna av projektet, är ett av flera viktiga steg mot färdigställandet av det omfattande tunnelprojektet som planeras vara klart för provkörningar och godkännande senast i juni 2026. Foto: PKP Polskie Linie Kolejowe SA, kredit: Ibrylowsky

Den polska staden Łódź ser ett stort framsteg i utbyggnaden av sin infrastruktur när tunnelborrmaskinen Katarzyna återupptar sitt arbete i stadens hjärta. Projektet, som förbinder tre centrala stationer, kommer att omdana den regionala transporten.

Tunnelbygget som nu återupptas sträcker sig från stationen Fabryczna till Kaliska och Żabieniec och innebär ett omfattande ingrepp i stadskärnan. Projektet genomförs på ett djup av 26 meter under markytan och är del av en större satsning värd cirka 2 miljarder polska zloty, delvis finansierat av Europeiska fonden för infrastruktur, klimat och miljö.

Omfattande arbete kräver tillfälliga omlokaliseringar

- Vårt team har arbetat hårt för att förstärka marken under befintliga bostadshus i centrala Łódź för att säkerställa strukturell integritet under tunnelbygget, säger en talesperson från entreprenadföretaget PBDIM.

Arbetet har involverat skapandet av 15 schakt där specialmaskiner utför injektioner för att stabilisera och stärka marken. Dessa åtgärder är nödvändiga då flera byggnader längs den planerade tunnelsträckningen är i dåligt skick.

Befolkningens säkerhet prioriteras

Säkerheten för Łódźs invånare är av yttersta vikt. Därför kommer boende längs tunnelsträckningen tillfälligt behöva flytta under tiden som TBM Katarzyna passerar under deras fastigheter. Omkring 900 hyresgäster från 26 adresser kommer att påverkas av dessa omlokaliseringar.

- Först ut är boende på Legionów-gatan som kommer att inkvarteras i närliggande hotell under den period då arbetena pågår direkt under deras hem, säger projektledaren.

Detta är enbart en förebyggande åtgärd för att maximera säkerheten under de mest kritiska faserna av borrningen. Invånarna kommer att informeras väl i förväg om exakta datum för när de behöver flytta.

En ny era för kollektivtrafiken i Łódź

När projektet är slutfört kommer det att revolutionera den kollektivtrafiska infrastrukturen i Łódź, vilket omvandlar Fabryczna från en ändstation till en genomgångsstation. Detta kommer att underlätta en mer effektiv genomströmning av både regionala och långdistansförbindelser genom staden.

Källa: LOK_report

 

 

 

 

4