Byggnads segrar i rättstvist om nya LAS-regler

Lars Hildingsson, tf förbundsordförande Byggnads.

Arbetsgivarparten Byggföretagen stämde Byggnads angående implementeringen av de nya undantagsreglerna i LAS. Nu har domen fallit, och Arbetsdomstolen ger Byggnads rätt i tvisten.

Lars Hildingsson, tillförordnad förbundsordförande för Byggnads, kommenterar: – Det är mycket glädjande att Arbetsdomstolen har gått på vår linje. Vi kan nu konstatera att det är kollektivavtalet som gäller, precis som vi har hävdat. Vi ska nu analysera domen i sin helhet och se hur den påverkar vårt fortsatta arbete för att stärka våra medlemmars anställningstrygghet.

Den nya Lagen om anställningsskydd (LAS) innebär bland annat att tre anställda kan undantas från turordningen vid uppsägningar. Byggföretagen hävdade att detta skulle gälla även inom Byggavtalet, trots att avtalet anger ett undantag för två anställda.

Arbetsdomstolen har nu fastställt att texten i kollektivavtalet gäller, vilket innebär att tvåundantaget kvarstår inom Byggavtalets område.

Fakta: Lagen om anställningsskydd

Den nya LAS tillåter arbetsgivare att göra tre undantag från turordningen, oavsett företagets storlek. Tidigare kunde endast företag med färre än 10 anställda göra undantag, medan större företag inte kunde göra några undantag alls. Reglerna från den gamla LAS finns inskrivna i Byggavtalet och ska, enligt Arbetsdomstolens dom, fortsätta att tillämpas inom avtalsområdet.