Bygget av Pallas forskningsreaktor fortskrider

Aktiviteterna har nu börjat i själva byggfundamentet, inklusive förstärkning av väggarna med 162 borrade stålrör och 15 ankarsnören. Ankarsnörena är mellan 48 och 64 meter långa och fästs i marken med en injekteringsblandning. Foto: Pallas

Installationen av 380 grundpelare, var och en 33 meter lång, har slutförts i bygggropen för Pallas forskningsreaktor i Petten, Nederländerna. Pallas planeras ersätta den befintliga High Flux Reactor.

I juni 2022 ansökte Pallas Foundation Preparation till myndigheten för kärnsäkerhet och strålskydd (ANVS) om tillstånd att bygga och driva Pallas-reaktorn. ANVS beviljade bygglovet i februari förra året, och förberedande arbete påbörjades i maj 2023. Det belgiska byggföretaget BESIX, som fick kontraktet i november 2022, utförde arbetet.

För att skapa bygggropen grävs en hål om cirka 50 meter gånger 50 meter och 21 meter djupt i flera faser. Trettio diken, vardera en och en halv meter breda, har grävts och fyllda med betong för att skapa de så kallade "diaphragm walls". Dessa väggar är förankrade med 380 borrade pelare. En ringbalk har placerats runt väggarnas överdel för att binda samman dem.

Injekteringsblandning

Aktiviteterna har nu börjat i själva byggfundamentet, inklusive förstärkning av väggarna med 162 borrade stålrör och 15 ankarsnören. Ankarsnörena är mellan 48 och 64 meter långa och fästs i marken med en injekteringsblandning.

Bygggropen har fyllts med vatten upp till grundvattennivån för att balansera trycket.

Nästa steg och framtida planer

Nästa steg är att applicera ett lager grus på botten av bygggropen för att möjliggöra en högkvalitativ betonggjutning för reaktorns fundament. Därefter kommer 48 000 kubikmeter vatten att pumpas ur bygggropen.

- Arbetet har hittills gått smidigt tack vare det framgångsrika samarbetet mellan NRG-Pallas, ICHOS (huvuddesignern) och BESIX (entreprenör för Pit & Foundation-fasen), säger representanter för Pallas Foundation Preparation.

Arbetet förväntas vara klart i slutet av 2024, och därefter är fundamentet redo för nästa fas, själva byggandet av reaktorn.

Även om finansiering har avsatts för byggandet av Pallas-reaktorn, har den nederländska regeringen ännu inte fattat ett slutgiltigt beslut om dess konstruktion. Bygget kan gå vidare om det nederländska parlamentet inte invänder mot skapandet av ett nytt statligt ägt företag och om Europeiska kommissionen godkänner den offentliga investeringen.

Tidigare hälsominister Ernst Kuipers instruerade Pallas-stiftelsen att undvika oåterkalleliga steg men att fortsätta med förberedelserna för projektet för att undvika onödiga förseningar.

I januari 2023 inledde Pallas ett anbuds­förfarande för byggandet av Pallas-reaktorn och kringliggande byggnader enligt EU:s regler för offentlig upphandling. Tre förkvalificerade kandidater valdes ut att lämna anbud. I december fick det spanska byggföretaget FCC Construcción kontraktet att bygga Pallas.

Ny forskningsreaktor ersätter äldre modell

Pallas forskningsreaktor ska byggas i Petten för att ersätta den befintliga High Flux Reactor (HFR). HFR, med en kapacitet på 45 MW, började drivas i september 1960 och har sedan dess huvudsakligen använts för grundforskning och produktion av medicinska radioisotoper. Reaktorn, som drivs av NRG på uppdrag av EU:s gemensamma forskningscentrum, har länge stått för cirka 60 procent av Europas och 30 procent av världens behov av medicinska radioaktiva källor.

Pallas kommer att vara av typen "tank-in-pool" med en termisk effekt på cirka 55 MW, och kommer att kunna använda sin neutronflux mer effektivt än HFR.

Källa: World Nuclear News