Piteå kommun satsar på fler gruppbostäder

Foto: Henrik Stenberg / Unsplash

Piteå kommun har ett stort behov av fler gruppbostäder och planerar därför att bygga ett nytt boende bredvid det befintliga gruppboendet på Videvägen i Munksund. Vid senaste kommunfullmäktigemötet godkändes den strategiska planen för 2025–2027 och budgeten för 2025, där detta nya boende ingår som en av satsningarna. Processen har nu nått stadiet för bygglovsansökan, vilket beviljades vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde i juni.

Den nya gruppbostaden kommer att vara modern och anpassad för målgruppen vad gäller ytskikt, teknik och lägenheternas utformning, samt skapa en bra arbetsmiljö för personalen. Tekniklösningar kommer att spela en viktig roll, och dessutom kommer en vacker utemiljö att främja trivsel och aktivitet även för de med fysiska funktionshinder. Socialtjänsten har undersökt befintliga fastigheter både privata och kommunala, men ingen uppfyllde de formella krav som ställs på gruppbostäder.

-Det här är en viktig satsning och med budgetbeslut och bygglov kan arbetet nu ta fart. Det ställs stora krav på gruppbostäder och att inrymma boendet i andra befintliga lokaler har inte varit möjligt. Nu får vi dessutom möjlighet att bygga en modern bostad helt anpassad för målgruppen och med en god arbetsmiljö för vår personal, säger Patric Lundström, kommunalråd i Piteå kommun.

Bygglovet gäller för nybyggnation av ett flerbostadshus med sex lägenheter, gemensamhetsutrymmen, personalutrymmen, förråd och miljöhus.

-Det befintliga boendet på Videvägen kompletteras nu med ett ytterligare boende och beslutet ger fler tillgång till nödvändig omsorg i en fin sammanhållen miljö, säger Magnus Nyström, samhällsbyggnadsnämndens ordförande.