Nya lösningar för Rail Balticas sträcka Kaunas-Vilnius presenteras för allmänheten

Zaha Hadid Architects (ZHA) design av en framtida ombyggd centralstation i Vilnius, Litauens huvudstad. Målet är att tillföra faciliteter för att betjäna Rail Baltica-tjänsten, som så småningom kommer att länka samman Litauen, Lettland och Estland med resten av EU. Illustration med tillstånd av ZHA

Allmänheten bjuds in att ta del av den reviderade planen för sträckan Kaunas-Vilnius på den europeiska järnvägslinjen Rail Baltica – de planerade områdena som behövs för infrastrukturutveckling presenteras nu för allmänheten.

Invånare, samhällen, berörda organisationer och företagsrepresentanter från Vilnius, Kaunas, Elektrėnai, Jonava, Kaišiadorys, Trakai och närliggande områden inbjuds att delta i den rumsliga planeringsprocessen och lämna sina motiverade förslag till planen senast den 9 augusti.

- Ett av huvudmålen med Rail Baltica är att integrera de baltiska huvudstäderna i det europeiska järnvägsnätet så snabbt som möjligt. Förbindelsen med Vilnius ökar utan tvekan projektets mervärde och är viktig för hela regionen. Vi hoppas att de förbättrade lösningarna, baserade på de mottagna förslagen, gör att vi kan gå framåt och bättre möta allmänhetens förväntningar, säger Mindaugas Tarnauskas, biträdande transport- och kommunikationsminister i Litauen.

Öppenhet och delaktighet i planeringen

Utformningen av det särskilda territoriella planeringsdokumentet för sträckan Kaunas-Vilnius har syftat till att hitta de mest acceptabla lösningarna för de samhällen och kommuner som kommer att påverkas mest av den framtida järnvägen. Genom att noggrant analysera 215 allmänna förslag för att justera motorvägs- och järnvägsrutten, köpa ut markdelar och andra frågor, har hälften av förslagen (109) tagits i beaktande, medan ytterligare 45 har delvis beaktats.

Enligt Vytis Žalimas, VD för LTG Infra, har fler tvåplansövergångar och korsningar över järnvägen planerats, lösningar för tillgång till mark har reviderats och järnvägslinjen vid Rykantai har justerats.

- Många av förslagen har tagits i beaktande där det varit möjligt. Kommuner och medborgare känner bäst till de transportvägar som är viktigast för dem, därför är allmänhetens deltagande avgörande. Att bygga infrastruktur i ett urbaniserat område är alltid svårare. Processen måste vara öppen, trygg och ta hänsyn till lokalbefolkningens och företagens intressen och behov, säger Žalimas.

Planerade rutter och anslutningar

Den nya europeiska järnvägslinjen är planerad att gå från Vilnius via Paneriai, Lentvaris, norr om Vievis, norr om Kaišiadorys och nå Kaunas. Anslutningar till Vilnius intermodala terminal, flygplatserna i Vilnius och Kaunas, den regionala stationen i Lentvaris samt regionala förbindelser till stationerna i Vievis och Kaišiadorys är också planerade. Huvudlinjen kommer att vara 95 kilometer lång och den totala längden med ytterligare länkar uppgår till 156 kilometer.

När Rail Baltica är färdigbyggd kommer en tågresa utan stopp från Vilnius till Kaunas att ta cirka 38 minuter.

Den optimala alternativa rutten för järnvägen Kaunas-Vilnius antogs i slutet av 2021, då det beslutades att den så kallade norra S5-alternativen bäst tillgodosåg alla intressenters behov. Planen för utveckling av ingenjörsinfrastrukturen för Rail Baltica-projektet på sträckan Kaunas-Vilnius järnvägslinje förbereds av partnerskapen Sweco Lietuva UAB (ansvarig partner) och DB Engineering & Consulting GmbH.

Om Rail Baltica

Rail Baltica är det största järnvägsinfrastrukturprojektet i de baltiska staternas historia, där en elektrifierad europeisk standardjärnväg med dubbelspår byggs för att binda samman Warszawa, Kaunas, Vilnius, Panevėžys, Riga, Pärnu och Tallinn. Den totala längden av Rail Baltica-järnvägen i de baltiska länderna är 870 kilometer: i Litauen 392 kilometer, i Lettland 265 kilometer och i Estland 213 kilometer.

Aktuell status för Rail Baltica

Byggandet av Rail Baltica har pågått under flera år och projektet närmar sig nu flera viktiga milstolpar. I Litauen har arbetet med sträckan Kaunas-Vilnius intensifierats med fokus på att anpassa järnvägsrutten efter lokala behov och tekniska standarder. Trots utmaningar har projektet gjort framsteg och den nya sträckan förväntas förbättra transportförbindelserna avsevärt inom regionen.

Relevant information och länkar för allmänheten

Det utkast till särskilt rumsligt planeringsdokument och den strategiska miljöbedömningsrapporten är tillgängliga för allmänheten till den 9 augusti 2024:

  • På webbplatsen för Republiken Litauens transport- och kommunikationsministerium;
  • På TPS Gateway 
  • På huvudkontoret för planeringsorganisatören eller serviceköparen (endast offentlig mottagning efter överenskommelse);
  • IIAP-lösningarna publiceras även på Web GIS-webbplatsen.

Den offentliga utställningen av lösningarna av det särskilda territoriella planeringsdokumentet kommer att pågå till den 9 augusti 2024 på lokalerna för de kommunala förvaltningarna i Elektrėnai, Jonava och Kaišiadorys distrikt, Kaunas stad, Kaunas och Trakai distrikt, Vilnius stad och Vilnius distrikt.

Källa: Rail Baltica