Swerock leder vägen - Första gjutningen av CO2-reducerad betong i Malmö

Foto: Valentin Salja / Unsplash

Nyligen utfördes den första gjutningen av fabriksbetong med nära noll utsläpp av koldioxid. Händelsen ägde rum vid Swerocks fabrik i Malmö, där 60 kvadratmeter yta behandlades.

"Vår ambition är att vara ledande i branschens omställning", säger Angelika Bohlin, vd på Swerock. "Det är fantastiskt att se att vi har varit en del av utvecklingen av en betong som kan komma att vara vägledande för branschen."

Gjutningen i Malmö blev möjlig efter omfattande laboratorietester för att finna det optimala betongreceptet. Det har bland annat handlat om att säkerställa betongens egenskaper när den är färsk, dess öppettid och hållfasthet på kort och lång sikt. Resultatet av premiären är en grundplatta för lagring av makadam på fabriksområdet.

Idag står cementindustrin för cirka 8 procent av världens årliga koldioxidutsläpp. Det CO2-reducerade bindemedlet som användes i betongen vid gjutningen är en svensk innovation från Cemvision. Företaget strävar efter att använda fler typer av restprodukter för att helt undvika nya råvaror och elektrifiera tillverkningsprocessen istället för att använda fossila bränslen.

"Betong är inte grönare än det cement den blandas med, då 90 procent av betongens koldioxidavtryck kommer från cement", förklarar Oscar Hållén, vd på Cemvision. "Att se vår gröna cement, Re-ment, användas framgångsrikt i kundernas projekt visar att vår innovation kan göra skillnad här och nu."

På längre sikt är målet att nå ett uppdaterat regelverk som främjar betong med lägre klimatpåverkan, vilket skulle påskynda en branschomfattande förändring.

"Det är extra roligt att vara först i Sverige med att använda Cemvisions bindemedel i ett verkligt projekt", tillägger Angelika Bohlin. "Vi kommer att noggrant följa resultatet av gjutningen och fortsätta med relevanta provtagningar för att säkerställa beständighet över tid."

Det var för tre år sedan som Swerocks nya fabrik i Malmö öppnade, med en stark inriktning på hållbarhet. Den moderna anläggningen var från början anpassad för utvecklingen av produkter med lägre klimatpåverkan.

"Vi vill vara i framkant, vara med från start och påverka resultaten", säger Angelika Bohlin. "Vi har varit med i varje steg, från utveckling av det optimala betongreceptet till provtagningar och nu i ett konkret projekt inom vår verksamhet. Redan i höst kommer vi också att leverera betong med Cemvisions Re-ment till flera projekt i Malmöområdet."