Cementa pratar klimatsmart betong

Foto: Simon Matthis

I Cementas monter har en provisorisk scen satts upp idag. Anders Rönneblad, projektledare på Cementa Utveckling, har pratat om klimatsmart byggande med betong i allmänhet och byggprojektet Viva, ett samverkansprojekt mellan Cementa och Riksbyggen i synnerhet. Man har i stommaterialet använt en särskilt bindemedelskombination med ett relativt stort inslag av flygaska.

Cementa framhåller att bindemedelskombinationen är objektsspecifik, det vill säga specialanpassad för kunden, vilket enligt Cementa visar vilken stor flexibilitet de har i sin produktportfölj.