Link får uppdrag i Norra Djurgårdsstaden

Bild: AIX/Stockholms stad

Link arkitektur har valts ut av Bonnier Fastigheter som ett av 4 team till det parallella uppdraget om tre kontorsfastigheter i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm.

Industrihamnen i Norra Djurgårdsstaden omvandlas nu till en urban och hållbar stadsdel och Bonnier Fastigheters vision för uppdraget är ett hållbart, attraktivt stadsrum och levande hus med hög internationell attraktionskraft, enligt ett pressmeddelande. Uppdraget gäller tre tomter om sammanlagt 71 000 kvadratmeter som definierar flera stadsrum: bryggans inre stadsrum, pirens yttersta kajfront, kringliggande parker och det kollektivtrafikbundna torget.

Bonnier Fastigheters motivering: ”Vår ambition var att välja en sammansättning av team med bred erfarenhet inom stadsplanering kombinerat med hög arkitektonisk verkshöjd och internationella influenser”