Högvarv i den svenska betongbranschen

Foto: Svensk Betong

Den svenska betongbranschen går just nu på högvarv. Det bekräftar också nya siffror från SCB som visar att bostadsbyggandet i Sverige, det första halvåret i år, har ökat med 44 procent.

– Efterfrågan på betong i Sverige är just nu mycket hög. Våra medlemsföretag jobbar för högtryck och har välfyllda orderböcker. Perioden januari till maj i år producerades det drygt 2,1 miljoner kubikmeter betong i Sverige och den fortsatta prognosen för 2016 visar på en fortsatt hög efterfråga på betong., säger Malin Löfsjögård, vd för Svensk Betong.

– Inte minst med tanke på att det under flera år framåt kommer att finnas en stor efterfråga på nybyggda bostäder i stora delar av Sverige så hoppas vi på en fortsatt hög efterfråga på betong.

Boverket uppskattar att det fram till 2025 behövs byggas drygt 700 000 nya bostäder i Sverige. Merparten av flerbostadshusen byggs i betong och det kommer att innebära en fortsatt god efterfråga på betong de kommande åren i Sverige.

– Betong är ett material med lång livslängd, kräver lite underhåll, tål fukt och brinner inte. Det vi bygger idag måste också klara framtidens klimat med klimatförändringar, klimatförändringar som med all sannolikhet kommer att påverka de byggnadsfysiska egenskaperna – och beständigheten hos de så kallade klimatskalen, säger Malin Löfsjögård.

Betongbranschen sysselsätter idag cirka 6500 personer och omsätter cirka 22 miljarder kronor per år i Sverige.