Bonnier väljer arkitekter

Pirhuset (Kv Neapel). Arkitekt: AIX/DPS.

Arkitektkontoren BIG, AIX+DPS, LINK och TVARK bjöds efter prekvalificering in av Bonnier Fastigheter till ett parallellt uppdrag om utvecklingen av de markanvisade fastigheterna Hangö och Neapel i Södra Värtan. Husen ingår i det stora stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden.

Uppdraget gäller ett nytt kontorshus om 15 000 kvadratmeter i kvarteret Hangö samt en högre kontorsbyggnad om 50 000 kvadratmeter. Projektet planeras att gå till samråd vid årsskiftet 2016/2017. Det parallella uppdraget genomförs i samverkan med Stockholms Stad.

- Det har varit en intressant och givande process att se de olika förslagen växa fram och utvecklas. Samtliga förslag har hållit en hög arkitektonisk kvalitet och erbjuder fantastiska möjligheter för fortsatt utveckling. Med den levande staden i fokus och möjligheten att få vara med att påverka såväl stadsbilden som skapandet av attraktiva arbetsplatser med inslag av kultur och nöjen, fortsätter vi nu processen med de utvalda arkitektkontoren säger Thomas Tranberg, Chef Fastighetsutveckling, Bonnier Fastigheter.