Kub arkitekter ritar nya Humanisten

Bild: KUB Arkitekter

Akademiska Hus och Göteborgs Universitet utlyste ett parallellt uppdrag i samband med behovet av utbyggnad av den humanistiska fakulteten, i syfte att samla humanisterna under ett tak. Kub arkitekters förslag stod som vinnare.

För att inte förlora sambandet mellan park och de centrala delarna av staden tvingades KUB till en kreativ lösning för den gång- och cykelbana som går där tillbyggnaden planeras. Framtidens cyklister kan helt enkelt cykla igenom byggnaden då cykelbanan passerar rakt igenom huskroppen. 

– Den nya humanistiska fakulteten är ett lika roligt som komplext projekt. Respekten för parkmiljön och de kringboende samt behoven av yta för universitet satte alla sina kravspecifikationer att tillgodose. Med det färskt i minne tycker vi att vi kan känna oss stolta över att i samverkan med Akademiska Hus, Göteborgs Universitet och NCC ha skapat en praktfull studiemiljö där sociala interaktioner föds naturligt, säger Per Eric Persson och Peter Schalin, ansvariga arkitekter på Kub.

Byggnaden beräknas stå klart i december 2019.