Sundbyberg får ny entré

Bild: Jägnefelt Milton

Märkesbyggnaden uppförs av Förvaltaren intill Bällsta bro som en grön och blå port till Sveriges minsta kommun. Nu har det vinnande förslaget i en arkitekttävling utsetts. Vinnare är Jägnefelt Milton med tävlingsbidraget Hamnkvarteret – Bällsta bro, Sundbyberg. 

– Vi är mycket nöjda med det vinnande förslaget som knyter ihop centrala Sundbyberg med ett grönt och blått stråk vid infarten till staden. Fabriksmiljön har färgat byggnationen, kraven på ekologisk hållbarhet och närheten till Bällstaån - gestaltningen av kvarteret som helhet, säger Therese Lundborg, fastighetsutvecklare på Förvaltaren och juryns ordförande i ett pressmeddelande..

Den nya märkesbyggnaden har redan döpts till Parfymfabriken efter den tidigare verksamheten i dagens byggnad. Den är uppförd under olika perioder – med de äldsta delarna från 1800-talet.

– Miljön som helhet är kulturhistoriskt intressant, då byggnaderna och deras verksamheter har mycket att berätta om det senaste århundradets samhällsutveckling. Parfymfabriken har förhoppningsvis en förmåga att skapa slagkraftiga berättelser om livet i staden både nu och då, som boplats och upplevelse-destination, säger Therese Lundborg..

Fakta

  • Projekttävling i syfte att ta fram förslag på ett bostadskvarter av hög kvalitet i både befintlig industribebyggelse och nyskapade bostadshus – fastigheten Hamnen 8.
  • Byggnad uppförs som punkthus i 16 våningar i kombination med tidigare 1800-tals byggnad.
  • Totalt 87 hyresrätter plus kommersiella lokaler i gatuplan. Ny torgyta som binder samman strandpromenaden med livet längs Landsvägen.
  • Planprocessen fortsätter med detaljplan och preliminär byggstart 2019
  • Deltagande arkitektkontor; Elding Oscarson - Hamnkvarteret, Jägnefelt Milton - Kanalfabriken, Tham & Videgård Arkitekter - Magasinet och Wingårds - Nya Hamnen.