Titania vann i Sollentuna

Bild: Titania och Arkitema Architects

Titania har utsetts till vinnare av en markanvisningstävling i Sollentuna kommun och ska nu teckna avtal med kommunen om köp av mark för nyproduktion av 88 bostadsrätter.

Markanvisningstävlingen är en del av ett större utvecklingsprojekt för området norr om Ribbings väg i Edsberg. Titania blev tilldelat lott C i markanvisningstävlingen, resterande lotter som ingick i tävlingen ska utvecklas av Balder projektutveckling AB samt Botrygg Bygg AB.

Sollentunahem utvecklar sin mark i samma område.

Titania kommer att samarbeta med Arkitema Architects för framtagandet av bebyggelsen som kommer att utföras i trä.

Byggstart är planerad till 2019 och projektet beräknas vara avslutat 2021.