AIX formger Bonniers landmärke

Bild: AIX + DPS / Tomorrow

AIX kommer tillsammans med DPS att fortsätta vidareutveckla kontorsfastigheten Pirhuset i Södra Värtan. Bonnier Fastigheters vision är att skapa ett levande stadsrum och företagskvarter med internationell attraktionskraft som återspeglar områdets arv och kultur.

Södra Värtan är den senaste detaljplanen i Stockholms stora utbyggnadsområde Norra Djurgårdsstaden. Målet är att omvandla industrihamnen till en urban och hållbar stadsdel med blandade funktioner. Bevarad färje- och kryssningsverksamhet, 1 600 bostäder och 6 000 nya arbetsplatser.

Fastigheten, med sina nära 50 000 kvadratmeter ligger ute på kajen i nordost. Den högsta byggnaden markerar stadens avslut och kajens historiska hörn, medan en lägre, mer utsträckt volym ligger på utfylld mark, utanför nuvarande strandlinje. Höghuset med sina 25 våningar förstärker enligt AIX områdets redan varierande skalor och accentuerar platsens dignitet.

- Vi är väldigt glada att få möjlighet att utveckla detta landmärke och skapa fantastiska och varierade arbetsmiljöer. Platsen för Pirhuset, där staden möter vattnet, är unik och att Bonnier Fastigheter med sina höga ambitioner väljer att etablera sig här ger stadsdelen extra kraft och liv, sägerJesper Engström, ansvarig arkitekt och partner på AIX i ett pressmeddelande.