Nytt kvarter harmonierar i Högdalen

Veidekke har fått många uppskattande kommentarer kring kvarterets arkitektoniska utformning. Bild: Cecilia Sahlström

I Stockholmsförorten Högdalen planerar Veidekke åtta nya bostadshus med sammanlagt 400 nya bostadsrättslägenheter. I januari 2016 togs första spadtaget till kvarteret Branddörrens första etapp, som består av 150 lägenheter. Kvarteret bidrar till att förtäta en populär stadsdel söder om Stockholm.

För den arkitektoniska utformningen av de 150 lägenheterna i direkt anslutning till Högdalen centrum står White Arkitekter. Ambitionen är att det nya kvarteret ska förlänga Högdalens befintliga centrum genom att knyta an till en lokal gågata och skapa lokaler i bostadshusens bottenvåningar. Fasadmaterialet består av en blandning av puts i form av färgad betong samt tegel. Veidekke har även valt att tillvarata och använda delar av den mosaikkonst som prydde väggarna i den numera rivna Högdalens skola, som tidigare låg i området där de nya bostadshusen byggs. Mosaiken placeras i valda delar av de nya bostadshusens trapphus.

– Samtliga lägenheter i den första etappen såldes snabbt, vilket tyder på att det finns ett stort intresse för att köpa bostadsrättslägenheter i Högdalens centrum. Vi har fått många uppskattande kommentarer kring kvarterets arkitektoniska utformning, många tycker att det harmonierar väl med Högdalens befintliga byggnation, säger Cecilia Sahlström, Veidekkes projektledare för kvarteret Branddörren.

–Vi har nu kommit halvvägs med stomresningen av punkthuset och har bland annat gjutit bottenplattan för lamellhuset. I kvarteret ingår även en teater som är byggnadsminnesmärkt och tidigare var hopbyggd med Högdalens skola. Vi planerar så småningom att renovera teatern, säger Cecilia Sahlström.

Faktaruta: Kvarteret Branddörren 2, etapp 1, nybyggnad av flerbostadshus i Högdalen

Projektledare: Veidekke Bostad

Totalentreprenör: Boostad Bostadsproduktion i Sverige AB (Joint Venture: Veidekke Bostad tillsammans med Rikshem)

Arkitekt: White Arkitekter

Byggkostnad: 335 miljoner kronor

Omfattning: 150 lägenheter

Tidsram: Byggstart januari 2016, beräknas stå klart oktober 2017. Punkthuset beräknas stå klart i maj 2017.